X
تبلیغات
معماری

معماری

دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن

فهرست مطالب: دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 45   قیمت: 5800 تومان     تعدادمشاهده  3


بتن پاششی و مزایای و معایب آن
 
بخشی از مطالب:
 
بتن پاششی یا شاتکریت, عملیات پاشش بتن یا ملات بر روی سطح حفاری شده توسط جریان هوای فشرده میباشد. این ملات شامل سیمان, ماسه و شن است و به دلیل بالا بودن سرعت پاشش آن بر روی سطح به صورت دینامیکی فشرده میشود. امروزه استفاده از شاتکریت در سراسر دنیا رایج بوده و از این تکنولوژی در لاینینگ کانال ها, مخازن و سدها, تونل سازی, معدن های زیر زمینی, ایستگاه های چاه و حفره های زیر زمینی سنگ شکن ها, استخرهای شنا و … استفاده میشود.
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی بر می گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می رفت.
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت . پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز به عنوان سیستم نگهداری موقتی به کار رفت . از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه هایی از سنگ زیرین جدا می شد ، لذا به عنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد. از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیرزمینی را می پو شانند و به شکل یک سطح نسبتا صاف در می آورد. البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ ، به عنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها به کار رفته است.
در سالهای اخیر کاربرد شاتکریت در معادن زیرزمینی ، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده های مورب ، راهروهای اصلی حمل و نقل ، ایستگاههای چاه و حجره های زیرزمینی سنگ شکن است . بازسازی پیچ سنگها و توری های متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد. تعداد حفریات زیرزمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می شوند روبه فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عوامل در گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می دهد.
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیار موثر است . اگر چه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدی تری خواهد شد.
به طور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان ، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا خواهد شد و در اثر سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می شود .
 
شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده وبا استفاده از هوای فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود،تعریف کرد.
 
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی برمی‌گردد که درآن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.
 
تعریف شاتكریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI
 
شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.
 
از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندانمورد توجه واقع نشد.
 
از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموارحفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .
 
البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری ازتونل‌ها به کار رفته است.
 
در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادنزیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.
 
بازسازیپیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گرانباشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می‌شوند
 
رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عواملدر گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.
 
آزمایشاتو تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیارمؤثر است.
 
اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینههنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد  کاربرد شاتکریت توجه جدیتری خواهد شد.
 
بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا می‌شودودراثرسرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .
 
(کتاب تونل سازی نوشته حسن مدنی)
 
شاتكریت امروزه در دنیا به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 
شاتكریت مخلوط خشكDry Mix Shot Crete
شاتكریت مخلوط تر      Wet Mix Shot Crete
 
شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی (وبعضا دیده شده لوله‌های فلزی) حمل شده و با استفاده از هوای پرفشار و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود، تعریف کرد.
 
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی برمی‌گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.
 
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
 
پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار می‌رفت.
 
در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید.
 
و بعدها نامهایی چون گان گریت، پنو کریت، بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است.
 
اما در سال ۱۹۳۰ واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا بکار برده شد و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
تعریف شاتکریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI
 
شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.
 
از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد.
 
از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .
 
البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونل‌ها به کار رفته است.
 
در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادن زیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی‌از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.
 
بازسازی پیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می‌شوند رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عوامل در گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.
 
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیار مؤثر است.
 
اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدیتری خواهد شد.
 
بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا می‌شود و در اثر سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .
 
(برگرفته از کتاب تونل سازی جلد چهارم نوشته حسن مدنی)
 
شاتکریت امروزه در دنیا به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد


کلمات کلیدی مرتبط:
بتن ,پاششی و مزایای و معایب آن , , , , ,بتن پاششی یا , شاتکریت, ,بتن یا ملات , لاینینگ کانال ها, , مخازن و , سدها, ,تونل سازی, , معدن های زیر زمینی, ,ایستگاه های چاه و , حفره های زیر زمینی , سنگ شکن ها, , استخرهای شنا , , ,شاتکریت , , ,شاتكریت , ,شاتكریت ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35   قیمت: 7700 تومان     تعدادمشاهده  2


 
پاورپوینت روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان
 
 
بخشی از مطالب:
تعیین درجه نرمی سیمان یکی ازعوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون ریزی دانه‌های سیمان می‌باشد.یکی از عوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون ریزی دانه‌های سیمان می‌باشد. هر قدر که ذرات سیمان ریزتر باشد میزان هیدرتاسیون افزایش می‌یابد و بنابراین روند کسب مقاومت و گیرش زودتر انجام می‌گیرد.
 
مقدمه:
 
روش تعیین درجه نرمی‌سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۰ و دت ۱۰۹ و C204-89 ASTM و DIN-1164-85 ۱- هدف: تعیین درجه نرمی‌سیمان پرتلند ۲- اه
بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۰ و دت ۱۰۹ و C204-89 ASTM و DIN-1164-85
 
فهرست:
 
مقدمه
۱- هدف:
۲- اهمیت و کاربرد:
۳- وسایل آزمایش:
۴- نمونه برداری:
۵- روش آزمایش:
وسایل آزمایش:
شرح دستگاه بلن
استوانه تراوایی (سلول):
صفحه مشبک:
سمبه (پیستون):
کاغذ صافی:
محلول فشارسنج:
زمان سنج:
حجم استوانه تراوایی (سلول):
تهیه نمونه:
وزن نمونه:
شرح آزمایش:
 
.
 
عنوان: روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۵ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
,پاورپوینت ,روش تعیین درجه , نرمی‌ , سیمان , , , , نرمی سیمان ,دانه‌های سیمان ,هیدراتاسیون ریزی دانه‌های سیمان , , , , , , , , , اهمیت و کاربرد: ,۳- ,وسایل آزمایش: ,۴- ,نمونه برداری: ,۵- , روش آزمایش: ,وسایل آزمایش: ,شرح دستگاه بلن ,استوانه تراوایی (سلول): ,صفحه مشبک: ,سمبه (پیستون): ,کاغذ صافی,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۶ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 24   قیمت: 7700 تومان     تعدادمشاهده  2


 
پاورپوینت تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان
 
 
بخشی از مطالب:
 
بدلیل وجود مشکلات اجتناب ناپذیر به هنگام اجرا بخصوص در سازه‌های بتنی، همواره نیاز به مرمت و ترمیم آن‌ها احساس می‌شود. امروزه ترمیم و تقویت بتن و سازه های بتنی از فنون حساس و موردنیاز در پروژه های عمرانی بوده که نیاز به دانش ویژه و تجربه مرتبط دارد. ساختمان‌های بنتی به عنوان عنصر شاخص در ساخت‌و‌ساز همیشه مورد توجه سازندگان می‌باشند، از جمله مشکلات رایج اینگونه سازه‌ها، بروز ترک می‌باشد که برای حل این مشکل باید با انواع ترک در ساختمان و روش‌های ترمیم آن آشنا بود.
مقدمه:
 
مدیریت و نگهداری ساختمان، یكی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان است.‌ تاكنون در كشور ما مورد توجه جد‌ی قرار نگرفته است. ‌‌با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می‌‌توان كیفیت ساختمان را افزایش داد، بلكه امكان بهینه سازی هزینه‌ها نیز فراهم می‌شود. بدیهی است با توجه به این مطلب، تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
فهرست:
 
تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان
‌انواع ترک ‌ها
‌روش تعمیر ترک‌ها
 
.
 
عنوان: تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۲۴ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
,پاورپوینت ,تعمیر ,ترک‌ های‌ , ساختمان , , , , , , , مرمت و ,ترمیم , بتن و , سازه های بتنی , , ,تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان ,‌انواع ترک ‌ها ,‌روش تعمیر ترک‌ها , ,. , , , تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان , , ,پاورپوینت , ,تعداد صفحات: ۲۴ اسلاید,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت ,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۳ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 5800 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها
بخشی از مطالب:
 
بتن پاشیده یا بتُن‌پاشی پایٍکار فرایندی است که در آن بتن یا ملات با فشار و سرعت بالا بر روی یک سطح پاشیده می‌شود تا لایه‌ای متراکم، خود نگهدار و باربر ایجاد گردد. بتن پاشیده شامل دو نوع خشک (Dry Mix Shotcrete) و مرطوب (Wet Mix Shotcrete) است. 
شاتکریت را می توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده و با استفاده از هوای فشرده با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می شود، تعریف کرد.
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی بر می گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می رفت.
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت . پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز به عنوان سیستم نگهداری موقتی به کار رفت . از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه هایی از سنگ زیرین جدا می شد ، لذا به عنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد. از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیرزمینی را می پو شانند و به شکل یک سطح نسبتا صاف در می آورد. البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ ، به عنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونلها به کار رفته است.
در سالهای اخیر کاربرد شاتکریت در معادن زیرزمینی ، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده های مورب ، راهروهای اصلی حمل و نقل ، ایستگاههای چاه و حجره های زیرزمینی سنگ شکن است . بازسازی پیچ سنگها و توری های متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گران باشد. تعداد حفریات زیرزمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می شوند روبه فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عوامل در گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می دهد.
آزمایشات و تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیار موثر است . اگر چه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه هنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد کاربرد شاتکریت توجه جدی تری خواهد شد.
به طور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان ، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا خواهد شد و در اثر سرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می شود .
 
شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی حمل شده وبا استفاده از هوای فشرده و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود،تعریف کرد.
 
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی برمی‌گردد که درآن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.
 
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدنآزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
 
پس از آن اینسیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار می‌رفت.
 
در این سال كارلاكلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا  گانایت نامید.
 
و بعدها نامهایی چون گان گریت، پنو كریت، بلاست كریت و جت كریت بكار برده شده است.
 
اما در سال ۱۹۳۰ واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریكا بكار برده شد و تاكنون مورداستفاده قرارمی‌گیرد.
 
تعریف شاتكریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI
 
شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی كه با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.
 
از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندانمورد توجه واقع نشد.
 
از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموارحفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .
 
البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری ازتونل‌ها به کار رفته است.
 
در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادنزیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.
 
بازسازیپیچ سنگها و توریهای متداول در سیستم نگهداری ممکن است مشکل ساز و گرانباشد. تعداد حفریات زیر زمینی که بلافاصله بعد از حفاری شاتکریت می‌شوند
 
رو به فزونی است. مسلح ساختن شاتکریت با الیاف فولادی یکی از مهمترین عواملدر گسترش کاربرد شاتکریت است زیرا کار طاقت فرسای نصب توری را کاهش می‌دهد.
 
آزمایشاتو تجربیات اخیر نشان داده است که شاتکریت در شرایط ترکش سنگ ملایم بسیارمؤثر است.
 
اگرچه نتایج این مطالعات برای نتیجه گیری قطعی در این زمینههنوز زود است ولی علائم موجود بیانگر آن است که در آینده در مورد  کاربرد شاتکریت توجه جدیتری خواهد شد.
 
بطور کلی شاتکریت نوعی بتن مرکب از سیمان، ماسه و خرده سنگ است که به کمک هوای فشرده اجرا می‌شودودراثرسرعت زیاد به صورت دینامیکی فشرده می‌شود .
 
(کتاب تونل سازی نوشته حسن مدنی)
 
شاتكریت امروزه در دنیا به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 
شاتكریت مخلوط خشكDry Mix Shot Crete
شاتكریت مخلوط تر      Wet Mix Shot Crete
 
شاتکریت را می‌توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگهای لاستیکی (وبعضا دیده شده لوله‌های فلزی) حمل شده و با استفاده از هوای پرفشار و با سرعت زیاد به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود، تعریف کرد.
 
اولین کاربرد شاتکریت به سال ۱۹۰۹ میلادی برمی‌گردد که در آن زمان تحت عنوان گونیت نامیده می‌شد و به کمک دستگاهی موسوم به تفنگ سیمان به کار می‌رفت.
 
در سال ۱۹۱۴ برای اولین بار شاتکریت در یک معدن آزمایشی در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
 
پس از آن این سیستم برای پوشش سطوح سنگها و حفاظت آنها در برابر هوازدگی و گاه نیز بعنوان سیستم نگهداری موقتی به کار می‌رفت.
 
در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید.
 
و بعدها نامهایی چون گان گریت، پنو کریت، بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است.
 
اما در سال ۱۹۳۰ واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریکا بکار برده شد و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
تعریف شاتکریت از نظر مؤسسه بین المللی ACI
 
شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.
 
از آنجا که شاتکریت به صورت ورقه‌هایی از سنگ زیرین جدا می‌شد، لذا بعنوان یک سیستم نگهداری اصلی چندان مورد توجه واقع نشد.
 
از جمله امتیازات شاتکریت آن است که سطوح ناهموار حفریات زیر زمینی را می‌پوشانند و به شکل یک سطح نسبتاً صاف در می‌آورد .
 
البته شاتکریت همراه با پیچ سنگ، بعنوان سیستم نگهداری بسیاری از تونل‌ها به کار رفته است.
 
در سالهای اخیر، کاربرد شاتکریت در معادن زیر زمینی، نگهداری حفریات دائمی‌از قبیل جاده‌های مورب، راهروهای اصلیحمل و نقل، ایستگاههای چاه و حجره‌های زیر زمینی سنگ شکن است.


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,شاتکریت , بتن بدون , قالب بندی جهت , ترمیم و ,بهسازی ,سازه ها , , , ,بتن پاشیده یا , بتُن‌پاشی پایٍکار ,بتن پاشیده , ,شاتکریت , بتن یا ملاتی , گونیت , شاتکریت , دینامیکی فشرده , تونل سازی نوشته حسن مدنی) , , , , ,شاتكریت مخلوط خشكDry Mix Shot Crete ,شاتكریت مخلوط تر Wet Mix Sho,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی شکل شناسی ، مبلمان و میدانهای شهری در شهرشناسی پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی شکل شناسی ، مبلمان و میدانهای شهری در شهرشناسی پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 122   قیمت: 7800 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت شکل شناسی ، مبلمان و میدانهای شهری در شهرشناسی
 
بخشی از مطالب:
 میدان های شهری برای شهروندان تبلور زندگی جمعی آنهاست
 
میدان های شهری باید پاسخگوی نیاز زندگی اجتماعی و جمعی آنها در مقیاسی بالاتر از حد محلات باشند. میدان شهری باید بتواند تجمع و کنش بین شهروندان را بارور سازد.
شکل شناسی,مبلمان و میدانهای شهری در شهرشناسی،شکل شناسی شهری، مبلمان شهری،میدانهای شهری،معماری شهری،
nبا توجه به رشد شهر نشینی افزایش جمعیت و همچنین خدمات مربوط به آنان ایجاد زمینه و امکانات مناسب برای استفاده شهروندان در زمنیه ورزشی یا خدمات اصولی ترین مورد است که طراحی این مبلمان باید کاملا اصولی و تخصصی ایجاد شود
 
nدر ایران طراحی این مبلمان باید منطبق با فرهنگ و آرگونومی مناسب و ایجاد و اندازه های مناسب انجام گیرد اما در مواردی تقلید بی جا از الگو های خارجی موجب نا کارآمدی این مبلمان گشته
 
nتعریف از مبلمان شهری : به کلیه عناصری گفته می شود که به منظور استفاده عمومی در تمام معابر و فضاهای شهری نصب گشته مانند چراغ های روشنایی – سطل زباله – سرپناه ایستگاه اتوبوس و…
nنیمکت : از نیمکت برای احساس آرامش در پارک ها استفاده می شود به نحوی که دارای ابعاد مناسب تعداد مناسب رو به فضای سبز طبیعی و در مسیر های عبور و مرور قرار نگیرند استفاده می شوندو در سطح شهر در کنار کپسول ها – ایستگاه ها – محل های پر رفت و آمد و شیر های آنجوری می تواند قرار گیرد
nدر طراحی نیمکت ها می توان به انواع با تکیه گاه بدون تکیه گاه است که هر یک کاربری و مزایایی دارند .
nوجود سطل های زباله به تعداد کافی در سطح شهر و مکان های مناسب و مورد احتیاج سطل زباله امری ضروریست و همچنن نوع زباله ای که در آن ریخته می شود باید متناسب با ابعاد سطل زباله باشد
nظروف زباله در مکان های عمومی کنار پیاده رو ها – مراکز تجاری و خرید باید قرار گیرند
nدر طراحی این ظروف باید به نوع رنگ و استحکام ، راحتی تخلیه توسط مامورین ، مواد ضد حریق و مقاومت در برابر آلودگی و جلوگیری از خروج مایعات داخل سطل توجه کرد
nنوع جدید کیسه های زباله در غرب نوی مقاوم به پارگی با ضخامت ۵/۱ میلی کتری و از جنس پلی اتیلن به حجم ۳۰ لیتر استفاده می شود


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , شکل شناسی ، , مبلمان و , میدانهای شهری در , شهرشناسی , , , , میدان های شهری , محلات ,
مقالات مرتبط در این دسته
مبلمان شهری ، محوطه سازی و تنظیم شرایط محیطی در شهرسازی و معماری شهری پاورپوینت
پاورپوینت بررسی روش‌های نورپردازی شهری‌
پاورپوینت بررسی معماری و اقلیم املش
پاورپوینت بررسی مجموعه شهری فرح آباد ساری
دانلود بررسی سیر اندیشه های شهرسازی پاورپوینت
پاورپوینت بررسی طرح راهبردي توسعه و عمران تهران ، طرح جامع شهر تهران
دانلود بررسی مبانی برنامه ریزی شهری
پاورپوینت بررسی مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ امريكايي ،اولين و مهم ترين كتاب خانم جين جيكوبز
پاورپوینت بررسی محیط زیست شهری ، کلان شهرها
پاورپوینت بررسی مکان یابی وطراحی محل دفن زباله
پاورپوینت بررسی مدیریت مواد زائد
پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت وبازیافت مواد زائد جامد در جهان وایران
پاورپوینت بررسی مدیریت زباله های شهری
پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله
دانلود,پاورپوینت بررسی آموزش، پيش از اسلام در ايران,pptx
دانلود,پاورپوینت بررسی تأسیسات و زیرساخت شهری(آرامستان ها),pptx
پاورپوینت بررسی تجربیات پیاده راه سازی در شهر پکن
پاورپوینت بررسی تاثیر و جایگاه آب‌ نماها در شهر های امروزی
پاورپوینت بررسی ایجاد امنیت در فضاهای شهری با متد

برچسب‌ها: دانلود بررسی شکل شناسی ، مبلمان و میدانهای شهری در شهرشناسی پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۳ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 28   قیمت: 7700 تومان     تعدادمشاهده  2


پاورپوینت جوشکاری ذوبی.
 
 
 
بخشی از مطالب:
جوشکاری ذوبی یا جوشکاری حالت مایع یکی از روش‌های جوشکاری است که بر طبق تعریف AWS به هر فرایند جوشکاری که از ذوب‌کردن فلز پایه به منظور ایجاد جوش استفاده کند، گفته می‌شود
مقدمه:
 
جوشکاری ذوبی یا جوشکاری حالت مایع ‌یکی از روش‌های جوشکاری است که بر طبق تعریف AWS به هر فرایند جوشکاری که از ذوب‌کردن فلز پایه به منظور ایجاد جوش استفاده کند، گفته می‌شود.‌ در جوشکاری ذوبی برای اتصال دو فلز به یکدیگر، نقاط اتصال را ذوب کرده و به یکدیگر می‌چسبانند تا هنگام سرد شدن در اثر انجماد، اتصال برقرار شود. در عین حال ممکن است یک فلز دیگر (معمولاً در الکترود) نیز برای کنترل ضخامت محل اتصال مورد استفاده قرار بگیرد.
 
فهرست:
 
جوشکاری ذوبی
روش‌ های جوشکاری ذوبی
جوشکاری حالت مذاب
مزایای اقتصادی جوشکاری
مزایای کیفی جوش ایجاد شده
محدودیت‌های فرآیند
مروری بر عیوب رایج در جوشكاری ذوبی‌ و روش‌های رفع آن عیوب
‌هدایت حرارتی بالای آلیاژهای آلومینیوم
‌ضریب انبساط و انقباظ بالای آلیاژهای آلومینیوم
‌نرم شدگی مجاور خط جوش
‌حلالیت هیدروژن در آلومینیوم مذاب
سوختگی یا بریدگی كنار جوش
روش‌های رفع عیبوب احتمالی در جوشكاری ذوبی آلیاژهای آلومینیوم
 
.
 
عنوان: جوشکاری ذوبی
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۲۸ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,جوشکاری ,ذوبی. , , , , ,جوشکاری ذوبی , جوشکاری حالت مایع , ,جوشکاری ذوبی ,روش‌ های جوشکاری ذوبی ,جوشکاری حالت مذاب ,مزایای اقتصادی جوشکاری ,مزایای کیفی جوش ایجاد شده ,محدودیت‌های فرآیند ,مروری بر عیوب رایج در جوشكاری ذوبی‌ و روش‌های رفع آن عیوب ,‌هدایت حرارتی بالای آلیاژهای آلومینیوم ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۰ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 48   قیمت: 8700 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت سامانه‌ های پانلی سه بعدی
 
بخشی از مطالب:
 
پانل سه بعدی یا بتن ساندویچی ده‌ها سال است که صنعت ساختمان‌سازی در کشورهای پیشرفته از حالت سنتی خارج و روند صنعتی به خود گرفته‌است، از تبعات این تحول ویژگی‌هایی همچون سبکی، مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و… است که فرایند تولید استاندارد و ایمن را کامل می‌کند. 
مقدمه:
 
ساختمان‌های با سامانه پانلی سه بعدی در زمره سامانه‌های نیمه پیش ساخته محسوب شده و از برخی امتیازات ساختمان‌های پیش ساخته برخوردارند. مفاهیمی كه در ادبیات فنی ساختمان‌های پیش ساخته به كار می‌روند، مواردی نظیر تولید انبوه، فرآیندهای تضمین كیفیت و كنترل كیفیت، ویژگی‌های خاص ساخت در كارگاه، حمل و نقل و نصب، در این سامانه‌ها نیز كاربرد دارند.
 
فهرست:
 
سامانه‌های پانلی سه بعدی
طراحی و اجرای صنعتی  سامانه‌های پانلی سه بعدی
سامانه‌های پانلی سه بعدی پیش ساخته سبك
دیوار پانلی
سقف پانلی
سامانه پانلی كامل
سامانه پانلی مختلط
عملكرد سامانه‌های پانلی سه بعدی
اصول تحلیل طراحی سامانه‌های پانلی سه بعدی
طراحی سقف‌های پانلی
عملكرد خمشی دال پانلی به صورت دال یكطرفه
عملكرد خمشی دال به صورت تیر و دال
طراحی دیوارهای پانلی
طراحی اتصالات در سامانه‌های پانلی سه بعدی
اتصالات دیوار به دیوار (W-W)
اتصالات سقف به دیوار (R-W)
اتصالات سقف به سقف (R-R)
نصب پانل‌ های دیواری
نصب پانل‌ های سقفی
اجرای دیوارها و سقف‌های پانلی
کنترل و نظارت سامانه‌های پانلی سه بعدی
مشخصات صوتی – حرارتی سامانه‌های پانلی سه بعدی
بررسی عملكرد حرارتی در سامانه‌های پانلی سه بعدی
ایمنی سامانه‌های پانلی سه بعدی
 
.
 
عنوان: سامانه‌ های پانلی سه بعدی
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۴۸ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,سامانه‌ های , پانلی سه بعدی , , , , ,پانل سه بعدی , بتن ساندویچی د , , ,سامانه‌های پانلی سه بعدی ,طراحی و اجرای صنعتی سامانه‌های پانلی سه بعدی ,سامانه‌های پانلی سه بعدی پیش ساخته سبك ,دیوار پانلی ,سقف پانلی ,سامانه پانلی كامل ,سامانه پانلی مختلط ,عملكرد سامانه‌های پانلی سه بعدی ,اصول تح,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۷ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35   قیمت: 7300 تومان     تعدادمشاهده  1


 
پاورپوینت آسفالت حفاظتی ریزدانه
 
بخشی از مطالب:
آسفالت حفاظتی ریزدانه، مخلوطی از مصالح ریزدانه شکسته، قیر امولسیون پلیمري، فیلر و مواد دیگر است. این آسفالت گاهی اوقات با اسلاري­سیل اصلاح شده پلیمري اشتباه گرفته می­شود. تفاوت اصلی در مرحله گیرایی و نحوه کاربرد آنها می­باشد.
 
آسفالت حفاظتی ریزدانه
 
رفتار یك روسازی به شرایط ساختاری و عملكردی آن بستگی دارد. عملكرد روسازی نیز به ظرفیت و قدرت تحمل بار روسازی و بستر راه وابسته است. شرایط عملكردی یك جاده شرایطی است كه بهره بردار، ضمن احساس راحتی و ایمنی از یك نقطه به نقطه دیگر مسیر با سرعت مناسب حركت كرده و هزینه‌ها نیز در حد قابل قبول باشد.
با انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه و بكارگیری روش‌های ترمیم سطح روسازی ضمن حفظ شرایط عملكردی، كیفیت بهره برداری نیز بهبود یافته و با ارائه راه حل‌های كم هزینه، بهر‌ه‌وری روسازی افزایش می‌یابد. این روش‌ها باید توسط مدیران و مهندسین در زمان انتخاب استراتژی بهسازی مورد ملاحظه قرار گیرند. روسازی‌هایی كه وضعیت موجود آنها توان تحمل بار ترافیك طراحی شده را داشته ولی نیاز به اصلاح سطح رویه دارند، لازم است با آسفالت‌های حفاظتی مورد بهسازی قرار گیرند.
بعنوان یكی از روش‌های نوین مرمت (Microsurfacing)، مخلوط آسفالت حفاظتی ریزدانه رویه‌های آسفالتی از سال ۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. این آسفالت یك نوع رویه حفاظتی است كه از قیر امولسیونی پلیمری، مصالح سنگی صددرصد شكسته، فیلر معدنی، آب و سایر افزودنی‌های كنترل كننده تشكیل شده است. در صورتی كه این آسفالت به خوبی طراحی شده و با تجهیزات مناسب اجرا شود نتایج خوبی در اصلاح خصوصیات اصطكاكی سطح رویه خواهد داشت. همچنین قادر است اثرات شیارهای چرخ‌ها را اصلاح كرده و ناهمواری‌های سطحی را به حداقل رساند. در این تحقیق سعی شده‌ تا ضمن معرفی این نوع آسفالت حفاظتی، پارامترهای مؤثر بر روش طرح و اجرای آن بررسی شود.
 
خصوصیات و كاربرد
 
معمولاً از نوع ‌‌آسفالت حفاظتی ریز دانه یك مخلوط تركیبی از قیرامولسیونی پلیمری اصلاح شده مصالح سنگی صد در صد شكسته، فیلر معدنی، آب و افزودنی‌های مورد نیاز است. فیلر ، ‌كند شكن معدنی معمولاً سیمان و در جاهایی كه شرایط اجازه دهد (امكان تخصیص زمان گیرش طولانی میسر باشد) از آهك هیدراته استفاده می‌شود. افزودنی‌های كنترلی نیز بعضاً جهت تنظیم زمان شكستن قیر امولسیون مورد كاربرد قرار می‌گیرند.


کلمات کلیدی مرتبط:
,پاورپوینت ,آسفالت ,حفاظتی ریزدانه , , , ,آسفالت حفاظتی ریزدانه، , مصالح ریزدانه شکسته، , قیر امولسیون پلیمري، , فیلر , , ,آسفالت حفاظتی ریزدانه , , , قیرامولسیونی پلیمری اصلاح شده ,مصالح سنگی ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۳ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 7700 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی
 
 
 
بخشی از مطالب:
رشد روز افزون سازه ها و ساختمان های بتنی نیازمند پیش بینی روش هایی برای کنترل بهره برداری و مقابله با آسیب های احتمالی و ترک خوردگی ها و ترمیم بتن است. یکی از مهم ترین و وسیع ترین آسیب های رایج بتن ترک خوردگی آن است که کار فرمایان را مجاب به استفاده از روش های برای مقابله با این آسیب می کند. نیپل گذاری و یا پکر گذاری و تزریق اپوکسی به داخل بتن از جمله روش های بسیار کاربردی برای مقابله با آسیب های احتمالی و ترمیم بتن است.
مقدمه:
 
شیوه تزریق بسته به محل ترک و کاربری عضو ترک خورده متفاوت است. مثلاً برای ترک‌های افقی، عمودی یا بالاسری باید رویکردهای متفاوتی در نظر گرفت. روش کار می‌بایست بر اساس میزان دسترسی به سطح ترک خورده و ابعاد ترک‌ها انتخاب شود. ترک‌ها را می‌توان از یک طرف یا هر دو طرف عضو ترک خورده تزریق نمود.
 
فهرست:
 
تعمیر ترک سازه‌ای با تزریق اپوکسی
هدف از اجرای این نوع تعمیر‌
آماده سازی سطح
‌ملاحظات ایمنی‌
هماهنگی قبل از اجرا
روش تعمیر ترک
‌اجرای لایه درپوش روی درز ترک
‌تزریق اپوکسی
برداشتن پستانک‌ها و لایه درپوش
چگونگی کنترل تعمیر ترک
آزمایش مغزه گیری
‌روش‌های ارزیابی غیر مخرب
 
.
 
عنوان: تعمیر ترک سازه‌ای با تزریق اپوکسی
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۰ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , تعمیر , ترک سازه ای با , تزریق , اپوکسی , , , , , , ,سازه ها و , ساختمان های بتنی , , ,تعمیر ترک سازه‌ای با تزریق اپوکسی ,هدف از اجرای این نوع تعمیر‌ ,آماده سازی سطح ,‌ملاحظات ایمنی‌ ,هماهنگی قبل از اجرا ,روش تعمیر ترک ,‌اجرای لایه درپوش روی درز ترک ,‌تزریق اپوکسی ,برداشتن پستانک‌ها و ل,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۹ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت

تاریخ ایجاد 16/10/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35   قیمت: 7700 تومان     تعدادمشاهده  1


 
پاورپوینت سقف با تیرچه کرومیت
 
 
بخشی از مطالب:
سقف کرومیت به سقف‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از تیرچه‌های با جان باز در ترکیب با بتن ساخته می‌شود. در سال ۱۳۵۶ بر اساس بهره‌گیری از آئین‌نامه‌های AISC ،ACI ،SJI طراحی و به جامعه مهندسی معرفی و در سال ۱۳۵۸ با حمایت سازمان پژوهشهای ایران و بعد از آزمایش‌های لازم توسط دانشگاه پلی تکنیک تهران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC) وارد بازار مصرف گردید و در سال ۱۳۶۲ موفق به ثبت اختراع تحت شماره ۲۲۴۴۵ در اداره ثبت علایم و اختراعات و مالکیت صنعتی گردید. 
مقدمه:
 
‌مشکلات اجرایی سقف‌ها با توجه به هندسه و نحوه عملکرد تیرچه کرومیت (تیرچه فلزی) و برخی مشکلات به وجود آمده در زمان اجرا، با بهره‌گیری از تجارب مهندسین ‌به صورت زیر است.
زنگ زدایی ورق تحتانی
وجود تاب در تیرچه‌ها و مشکلات ناشی از آن
آسیبپذیری بلوك‌ها در برابر ضربه
 
فهرست:
 
سقف با تیرچه کرومیت
‌خطاهای اجرایی و ساخت سقف تیرچه کرومیت
ساخت غیر اصولی تیرچه‌ها
اجرا نکردن کلاف میانی
سقف با تیرچه بلوک
مشکلات اجرایی (خطاهای اجرایی)
‌سقف عرشه فولادی
 
.
 
عنوان: سقف با تیرچه کرومیت
 
فرمت: پاورپوینت
 
تعداد صفحات: ۳۵ اسلاید


کلمات کلیدی مرتبط:
,پاورپوینت , سقف با , تیرچه , کرومیت , , , , ,سقف کرومیت , سقف‌هایی , بتن , , ,سقف با تیرچه کرومیت ,‌خطاهای اجرایی و ساخت سقف تیرچه کرومیت ,ساخت غیر اصولی تیرچه‌ها ,اجرا نکردن کلاف میانی ,سقف با تیرچه بلوک ,مشکلات اجرایی (خطاهای اجرایی) ,‌سقف عرشه فولادی , ,. , , , سقف با تیرچه کرومیت , , پاورپوین,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی انواع شمع و سپرپاورپوینت
دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپوکسی پاورپوینت
دانلود بررسی آسفالت حفاظتی ریزدانه پاورپوینت
دانلود بررسی سامانه‌ های پانلی سه بعدی پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری ذوبی پاورپوینت
دانلود بررسی شاتکریت بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه هاپاورپوینت
دانلود بررسی تعمیر ترک‌ های‌ ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان پاورپوینت
دانلود بررسی بتن پاششی و مزایای و معایب آن
دانلود بررسی تاسیسات فاضلاب پاورپوینت
دانلود بررسی میانقاب‌ های غیر سازه ای پاورپوینت
دانلود بررسی انواع ترک در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی عیوب اصلی جوش پاورپوینت
دانلود بررسی شبکه انتقال فاضلاب صنعتی پاورپوینت
دانلود بررسی کاشیکاری کف اتاق پاورپوینت
دانلود بررسی جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی سقف با تیرچه کرومیت پاورپوینت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)