X
تبلیغات
معماری

معماری

دانلود بررسی شهر ها و شهرک های جدید، پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی شهر ها و شهرک های جدید، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 11/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 197 اسلاید   قیمت: 6700 تومان     تعدادمشاهده  4


 

فهرست:

فصل اول

1- تعاريف و مفاهيم

2- سابقه شهرهاي جديد

3- شهر و نظريه هاي اجتماعي

4- نظريه توسعه پايدار

5- نظريه توسعه پايدار شهري

6- نظريه باغشهرها

7- نظريه شهرك هاي اقماري

8- طرح حومه نشيني

9- نظريه واحدهاي همسايگي

10- نظريه هايي در باب شهرهاي جديد

11- شهرهاي جديد و طرح ريزي نوين

12- روند شهرهاي جديد

13- نتيجه گيري

فصل دوم:

1-فصل دوم

2-شهرهاي جديد اقماري

3-شهرهاي جديد پيوسته

4-شهرهاي موازي

5-واحد توسعه

6-شهرهاي جديد سرريز پذير

7-پايتختهاي جديد

8-شهرهاي جديد صنعتي

فصل 3:

شهر ها و شهرک ها در کشورها:

    كشورهاي اروپايي
    كشورهاي اسكانديناوي
    كشورهاي امريكايي
    كشورهاي سوسياليستي
    كشورهاي آسيايي
    كشورهاي افريقايي
    نتيجه گيري

 

فصل چهارم

    تحولات شهر و شهرنشيني در ايران
    انباشتگي جمعيت در شهرهاي بزرگ
    تحولات برنامه ريزي طرحهاي شهري و ناحيه اي در ايران
    سابقه ي ايجاد شهرهاي جديد در ايران
    دلايل ايجاد شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    بررسي مسائل مربوط به شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    نتيجه گيري

فصل پنجم

    برنامه ريزي شهرهاي جديد
    كليات مراحل برنامه ريزي
    مطالعات آمايش سرزمين
    طرح ريزي كالبدي
    مطالعات ناحيه شهري
    مطالعات مكان يابي
    مطالعات محدوده راهبردي
    مطالعات طرح توسعه و عمران
    مطالعات طرح آماده سازي
    مطالعات و تهيه طرح تفصيلي
    شركت عمران شهر جديد
    چهارچوب مكان يابي شهرهاي جديد
    شاخصهاي فيزيكي
    شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي
    شاخصهاي محيط زيست
    شاخصهاي سياسي
    شاخصهاي تهيه نقشه مبنا
    چهارچوب برنامه ريزي شهرهاي جديد
    پيش بيني جمعيت و اشتغال
    برنامه ريزي اجتماعي و الگوي همجواري
    برنامه ريزي مسكن
    برنامه ريزي كاربري زمين
    برنامه ريزي تقسيمات كالبدي
    برنامه ريزي حمل و نقل و تأسيسات زيربنايي
    پيش بيني ميزان هزينه ها و چگونگي سرمايه گذاري
    برنامه ريزي پدافند
    مطالعات طراحي
    ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد در ايران
    نتيجه گيري

فصل ششم ( نمونه های در ایران)

    الگوي طبقه بندي شهرهاي جديد در ايران
    شهرهاي جديد تهران
    شهر جديد پرديس

 

شهر و نظريه هاي اجتماعي

تحولات اقتصادي – اجتماعي قرون هيجدهم و نوزدهم ، كلانشهرها ، شهر – ناحيه ها و مجتمع هاي عظيم را به وجود آورد. در اين زمان با گسترش شاهراهها، اختراع ها، تمركز صنايع، مهاجرت هاي روستايي، تراكم جمعيت و آلودگي، دگرگوني هاي اساسي در ساختار و بافت شهرها به وجود آمد، بدين ترتيب نظمي كه در دوره هاي پيش حاكم بود از بين رفت و عملكرد شهر دگرگون و انقلاب صنعتي بر شهر مسلط شد.

در اين زمان و همچنين پس از قرن بيستم نظريه هاي متعدد شهري و طرحها و الگوهاي مختلفي براي ساماندهي فضايي شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ ارائه مي شود تمام اين نظريه ها بر بي نظمي و آشفتگي شهر صنعتي تأكيد و نوعي آمايش شهر صنعتي را پيشنهاد مي كنند. از جمله اين نظريه ها و مكاتب، مي توان به مكاتب آرمان گرايي و اصلاح گرايي در پيش از قرن بيستم و مكاتب فرهنگ گرايي، شيكاگو، طبيعت گرايي ، فن گرايي و فلسفه گرايي در قرن بيستم اشاره كرد.

مكتب آرمان گرايي

مكتب آرمان گرايي، بر بهره گيري از روش شناسي كل نگر و انديشه سياسي – ايدئولوژيك براي نقد جوامع صنعتي تأكيد مي كند و نيز ايجاد نوعي اجتماع هاي جديد همانند فالانستر و دهكده هاي تعاوني را پيشنهاد مي نمايد. اين مكتب شهرهاي آرماني را انتخاب انسان در برابر جوامع صنعتي مي داند، زيرا اين شهرها را مستقل از جوامع صنعتي و بر اساس عدالت اجتماعي، محدوديت بخش خصوصي و دگرگوني محيط كالبدي – اجتماعي بيان مي كند.

مباني نظري اين مكتب يافتن راه حل مشكلات شهرهاي بزرگ در خارج از اين شهرهاست كه به ايجاد نوعي اجتماع ها يا شهرهاي جديد منجر مي شود. در اين مكتب انسان به صورت يك عنصر بيولوژيك مطرح است. رابرت آون، شارل فوريه، پير ژوزف پرودن ، ويكتور كونسيدران، بنجامين وارد ريچاردسون و هانري دوسن سيمون از بزرگان اين مكتب هستند.

مكتب اصلاح گرايي

مكتب اصلاح گرايي با تأكيد بر جنبه هاي فن شناختي، معتقد به يافتن راه حلهايي براي رفع مشكلات شهري در چهارچوب جوامع صنعتي است. در اين مكتب عقيده بر آن است كه بهسازي و ساماندهي محيط شهري بايد از درون همين جوامع صورت پذيرد، بنابراين بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعي موجود، بدون نفي كليت آن تأكيد مي كند. اصلاح گرايان ، زمين را ثروت شهر و حومه مي دانند و بايد براي زراعت و اشتغالات زراعي از آن استفاده شود. ويليام موريس و جان راسكين از بزرگان اين مكتب هستند.

مكتب شيكاگو

مكتب شيكاگو، بين سالهاي 1883 و 1893 رشد كرد. پيروان آن بي نظمي جامعه صنعتي در اروپا را ناشي از كم بودن زمين در شهر مي دانند، بدين ترتيب الگوي روستا – شهر را براي حل مشكلات شهري ارائه مي دهند و توجه به طبيعت را نيز در سطح وسيعي مطرح مي كنند. در اين مكتب توجه به اكولوژي يا محيط طبيعي اهميت ويژه اي دارد، به طوري كه محيط انساني در دل آن مطرح مي شود.

اين مكتب از داروينيسم اجتماعي، در زمينه عامل رقابت ميان شركتها، بنگاههاي تجاري و خانواده ها براي دستيابي به نقاط مطلوب شهر بهره مي برد و علم اقتصاد را فقط اصل مسلم انسان براي بهره گيري بيشتر و با كوشش كمتر مي داند و براي تحقق اين هدف معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصادي، نفع فردي و اجتماعي است صنعت را منشأ ثروت مي داند.

مكتب شيكاگو در علوم معماري و جامعه شناسي شهري مطرح است. ويليام لوبارن جني از بنيانگذاران مكتب معماري شيكاگو و نيز ارنست برگس و رابرت ازرا پارك از بنيانگذاران مكتب جامعه شناسي شهري شيكاگو هستند.

در همين زمان نظريه باغ شهرها بيان مي شود و هاورد از اين مكتب بهره بسياري مي برد.

در قرن بيستم و بويژه از 1910 تا 1970 نگاه به شهر و بخصوص ساخت آن در تيول معماران قرار مي گيرد و موضوع شهر برعكس گذشته غير سياسي مي شود.

مكتب مدرنيسم

مكتب مدرنيسم در اوايل قرن بيستم به وجود آ‌مد. توني گارنير، والتر گروپيوس، لوكوربوزيه، استروملين، ميس وان درروهه، الوار آلتو و اود از بزرگان اين مكتب هستند. اين مكتب بر به كارگيري هنرهاي تجسمي و معماري يا هنر و فن استوار است. بدين ترتيب اين گروه، «مكتب مدرنيسم» را به وجود آوردند. اين مكتب به شهر حول محور مدرنيسم و قطع با گذشته و تاريخ و زمان نگاه مي كند و فقط و فقط به مسائل معماري مي پردازد.

 

 

مطالب مرتبط در این زمینهشهرسازی واژهٔ معادل رشته Municipal Engineering در انگلستان است که در سیستم دانشگاهی ایران در ردهٔ مهندسی طبقه‌بندی شده است اما معمولاً در دانشکدهٔ هنر و معماری ارائه می‌گردد. تاریخچهٔ ساخت و کاربرد این واژه در فارسی برمی گردد به حضور کارشناسان آلمانی در ایران در دههٔ بیست خورشیدی که در برابر واژهٔ آلمانی Städtebau با همین مفهوم مشابه ساخت و ساز شهر قرار داده شد. شهرسازی در یک تعریف عام عبارتست از مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان. در کتب درسی دانشگاهی آمده است که مجموعهٔ روش‌ها و تدابیر ارزشمند و مفیدی که متخصصین امور شهری به وسیلهٔ آن شهرها را بهتر می‌سازند، به شهرسازی یا علم تنسیق شهرها شهرت دارد.[۱] و یا شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.[۱] واژه شهرسازی به علت میان رشته‌ای بودن آن، واژه‌ای درست است[۲] زیرا گرایش طراحی شهری نیز در مقطع فوق لیسانس در ایران ارائه می‌شود که مباحث زیبایی شناسی و منظر شهری در آن بیشتر از برنامه ریزی شهری به چشم می‌خورد. همچنین در مقطع کارشناسی، دانشجویان واحدهای درسی مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی ترافیک و جامعه‌شناسی و ... را نیز می گذرانند که این نشان از میان رشته‌ای بودن شهرسازی دارد و نمی‌توان نام آن را فقط برنامه ریزی شهری گذاشت زیرا در برنامه ریزی شهری اسکیس و راندو و پرزانته و مباحث زیبایی شناختی کمتر وارد می‌شود و طراحان شهری بر این مباحث مسلط هستند.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه ,شهر ها ,شهرک های ,جدید,شهر ها ,شهرک های , جدید,شهرک ,جدید,شهر های جدید, ,تجزیه تحلیل , شهرک های جدید,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی جمعیت شناسی، پاورپوینت
دانلود بررسی منطقه بندی، پاورپوینت
دانلود بررسی از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا، پاورپوینت
دانلود بررسی آشنایی با پیاده روسازی، پاورپوینت
دانلود بررسی اندیشه های اوزن هاسمان، پاورپوینت
دانلود بررسی شهرسازی دوره مدرنیسم و تاثیر آن بر شهرسازی، پاورپوینت
دانلود بررسی حمل و نقل شهری، پاورپوینت
دانلود تجزیه تحلیل شهرک کارگران معدن تینقیر مراکش، پاورپوینت
دانلود ،طرح شهرسازی 4 ، پاورپوینت
پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی برنارد چومی
پاورپوینت کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944)
پاورپوینت سیر اندیشه های شهر سازی مانوئل کاستلز
دانلود پاورپوینت،سیر اندیشه های کلود لوی استروس Claude Levi-Strauss،
پاورپوینت بررسی تاریخ شهر 1376 تا کنون
پاورپوینت سیری در اندیشه های جان فریدمن
پاورپوینت پاتریک گدس و اندیشه های او
پاورپوینت اندیشه های شهرسازانه یورگن هابرماس
دانلود ،پاورپوینت باغ شهر
دانلود ،ایانیس اگزاناکیس و شهر کیهانی ، (تکنوتوپیا-شهر فن)
دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی ایران پس از اسلام

برچسب‌ها: دانلود بررسی شهر ها و شهرک های جدید، پاورپوینت,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۴۱ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی ،نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی ،پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی ،نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی ،پاورپوینت

تاریخ ایجاد 11/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 85 اسلاید + هدیه   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 17977 kb  تعدادمشاهده  5


فهرست مطالب:
سرفصلهای دوره نظارت
فرم ها
قوانین
قوانین جوشکاری
قراردادها
 
بخشی از مطلب
    این مبحث مربوط به نحوه گزارش نویسی برای موارد عدم اجرای سازه نگهبان ، یا نقص در اجرای سازه نگهبان ، یا روشهای اشتباه خاکبرداری و یا عدم صلاحیت پیمانکار خاکبردار یا پیمانکار نصاب سازه نگهبان ویا عدم حضور مجری ذیصلاح در حین خاکبرداری و یا عدم تناسب نقشه های سازه نگهبان با شرایط خاکبرداری ، پرداخته خواهد شد ، و همچنین  مثالهایی از پرونده های واقعی که در دادگاههای عمومی و شورای انتظامی برای موارد فوق رسیدگی گردیده ، مطرح خواهد شد.
5 - شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری با اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها ، و همچنین نحوه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور عدم ایستائی ذاتی پلاکهای مجاور طبق ماده 333 قانون مدنی .در این مبحث به شرح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری میپردازیم که مسئولیت شهرداری در حین گودبرداری را مشخص نموده، و موارد استفاده از این بند در گزارش نویسی مهندسین ناظر را با ذکر مثالهای واقعی شرح خواهیم داد . همچنین به شرح ماده 333 قانون مدنی در رابطه با نحوه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور عدم ایستایی ذاتی پلاکهای مجاور، و نحوه اعمال آن در گزارشات مرحله ای با ذکر مثالهای واقعی 
      خواهیم پرداخت .
6 - اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنین اهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق.
 
 
در این مبحث مثالها و فیلمهایی در این رابطه نمایش داده خواهد شد
و نحوه گزارش نویسی برای موارد فوق شرح داده شده 
و مثالهای واقعی در اینباره  بیان خواهد گردید .
 
 
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
فهرست مطالب: ,سرفصلهای دوره نظارت ,فرم ها ,قوانین ,قوانین جوشکاری ,قراردادها ,پاورپوینت نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی , دانلود پاورپوینت نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی , نظارت ساختمانی , پاورپوینت وظایف ناظرین ساختمانی , پاورپوینت نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی , نکات نظارتی برای ناظرین ساختم,
مقالات مرتبط در این دسته
سقف کامپوزیت - پاورپوینت
معماری , فولدینگ - پاورپوینت
پاورپوینت، ضوابط و مقررات ،شهرسازی تهران
آسانسور - پله برقی (پاورپوینت)
بتن ضد اشعه ، پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بتن های سبك و اسفنجی
دانلود پایان نامه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

برچسب‌ها: دانلود بررسی ،نکات نظارتی برای ناظرین ساختمانی ،پاورپوینت,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۳۲ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

بررسی ، نظریه تحلیل تبادلی اریک برن ، پاورپوینت

فهرست مطالب: بررسی ، نظریه تحلیل تبادلی اریک برن ، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 11/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 36 اسلاید   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 1209 kb  تعدادمشاهده  5


بررسی ، نظریه تحلیل تبادلی اریک برن ، پاورپوینت
 
فهرست مطالب
زندگینامه
تحليل رفتار متقابل اریک برن
سه حالت ((من)) از دیدگان برن
روابط
نوازش ها
مناسک، وقت گذرانی ها، بازی ها، صمیمیت، کار
تبادلات بین افراد
موضع وجودی
بازی ها معرف موضع زندگی ما هستند
من خوب هستم – تو خوب هستی
من خوب هستم – تو خوب نیستی
من خوب نیستم – تو خوب هستی
من خوب نیستم – تو خوب نیستی
بازیهای زندگی
 
 
بخشی از مطلب
او روانپزشکی را در دانشگاه ییل و تحت نظر پل فدرن شروع و در سال ۱۹۳۸۸ به اتمام رسانید. او در سال ۱۹۳۹ به شهروندی آمریکا در آمد.
در سال ۱۹۴۳ نامش را به اریک برن تغییر داد.او هم چنان به نوشتن مقاله با نام مستعار ادامه می‌داد. تحصیلاتش به واسطه شروع جنگ جهانی دوم قطع شد. دوره سربازی را در قسمت پزشکی ارتش بود که در سا ل ۱۹۴۵۵ به اتمام رسید.
اریک برن ۳ بار ازدواج کرد.اولین همسرش الینور مک رائه بود. آنها در سال ۱۹۴۲ ازدواج کردند، صاحب ۲ فرزند شدند و در سال ۱۹۴۵ جدا شدند. در سال ۱۹۴۹ اریک با دوروتی دی مس وی که او نیز از ازدواج قبلی اش صاحب ۲ فرزند بود، ازدواج کرد که این ازدواج در سال  ۱۹۶۴ به جدایی منجر شد. پس از رسیدن به شهرت، اریک برای سومین بار و این بار با زنی به نام توره پترسون ازدواج کرد که این ازدواج نیز دیری نپایید و این دو در سال ۱۹۷۰ از یکدیگر طلاق گرفتند. اریک برن در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۰۰ بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت.
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی ، نظریه تحلیل ,تبادلی اریک برن ، پاورپوینت ,زندگینامه ,تحليل رفتار ,متقابل اریک برن ,سه حالت ,((من)) ,از دیدگان برن ,روابط ,نوازش ها ,مناسک، وقت , گذرانی ها، بازی ها، صمیمیت، کار ,تبادلات , بین افراد ,موضع وجودی ,بازی ها معرف , موضع زندگی ما هستند ,من خوب هستم – تو خوب هستی ,من خوب هستم – ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی ، نظریه تاثیر متقابل اشخاص سالیوان، پاورپوینت
بررسی ، نظریه روابط شی ملانی کلاین، پاورپوینت

برچسب‌ها: بررسی ، نظریه تحلیل تبادلی اریک برن ، پاورپوینت,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۲۶ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

پاورپوینت، بررسی شفافیت در معماری

فهرست مطالب: پاورپوینت، بررسی شفافیت در معماری

تاریخ ایجاد 10/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40 اسلاید   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 4640 kb  تعدادمشاهده  7


پاورپوینت، بررسی شفافیت در معماری
 
سنگ های نیمه شفاف فقط یک توده مصالح ساختمانی شفاف نیستند. ولی گذشته از این یک وسیله بیان در دست هنرمندان و معماران است
 
لاتیراکن ارائه دهنده مفهوم بتن انتقال دهنده نور به عنوان یک ماده ساختمانی برای ساختمان های جدید به طور وسیع و قابل اجرا می باشد. این می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی ، روش ساختن سنگفرش ها یا حتی در هنر یا طراحی اشیا استفاده شود.
و.....
 
 
فهرست
شفافيت و تداوم در معماری
نقش نور در شفافیت
انواع نور گیر ها در خانه های سنتی
در و پنجره‏های مشبک
روزن
گلجام
نقش هشتی در نور رسانی و شفافیت  به بنا
مصالح شفاف در معماری
سنگ های نیمه شفاف
نقش شیشه درشفافیت  معماری
نقش اب در شفافیت معماری سنتی
شفافیت در معماری اصفهان
معماری فروشگاه‌های اپل
نرده‌های آینه‌ای / آلیسون شوتز
خانه‌ی آینه‌ای / هارومی یوکوتاکی
Glass House
تصاویر


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت، بررسی شفافیت ,در معماری ,شفافيت و تداوم در معماری ,نقش نور در شفافیت ,انواع نور گیر ها , در خانه های سنتی ,در و پنجره‏های مشبک ,روزن ,گلجام ,نقش هشتی , در نور رسانی ,شفافیت به بنا ,مصالح شفاف در معماری ,سنگ های نیمه شفاف ,نقش شیشه درشفافیت معماری ,نقش اب در شفافیت معماری سنتی ,شفافیت ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مبانی نظری نور در معماری
بررسی مبانی نظری بافت در معماری
پاورپوینت بررسی مبانی نظری رنگ در معماری
پاورپوینت رنگ و نور در معماری
پاورپوینت خلاقیت در معماری
پاورپوینت نورگیری در معماری
دانلود پروژه،تحلیل و بررسی دسترسی در معماری،پاورپوینت
پاورپوینت، بررسی خلاقیت در معماری
پاورپوینت، مبانی نظری معماری،زیبایی شناسی
پاورپوینت بررسی زیبایی و نقاشی در معماری
پاورپوینت بررسی روانشناسی محیط و کاربرد آن در معماری
پاورپوینت بررسی مبانی نظری معماری
دانلود, تاثیر شعر در معماری-پاورپوینت
پاورپوینت نفوذ فراماسونری در معماری
رنگ در معماری ، پاورپوینت
مبانی ارگونومی در معماری
دانلود زیباشناسی در معماری،پاورپوینت
دانلود, زیبایی شناسی در معماری-پاورپوینت
دانلود, روش طراحی در معماری -پاورپوینت
رنگ در معماری

برچسب‌ها: پاورپوینت، بررسی شفافیت در معماری,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۱:۲۴ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن , skp

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن , skp

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 6500 تومان     تعدادمشاهده  5


پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه تری دی , اسکچاپ طرح ویلای , لاکچری مینیمال مدرن , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال 1, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی فامیلی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح داخلی آشپزخانه اوپن, skp
دانلود ,طرح تری دی اسکچاپ کبینت زیر تلویزیون و مانیتور, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح هتل گردشگری, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ سایبان پارکینگی سولار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ حوض آب مستطیل با فواره, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه رقص باله, skp
دانلود ,فایل آبجکت اسکچاپ پرسوناژ - انسان ،کودک ،زن مرد, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ سایبان ماشین با پرگولا, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح کانکس فروش بستنی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی سبز, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری8, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری7,

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن,skp,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۲۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال 1, skp

فهرست مطالب: دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال 1, skp

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 6500 تومان     تعدادمشاهده  4


پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , , پروژه تری دی ,اسکچاپ طرح خانه , ویلایی مینیمال 1, , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن , skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی فامیلی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح داخلی آشپزخانه اوپن, skp
دانلود ,طرح تری دی اسکچاپ کبینت زیر تلویزیون و مانیتور, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح هتل گردشگری, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ سایبان پارکینگی سولار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ حوض آب مستطیل با فواره, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه رقص باله, skp
دانلود ,فایل آبجکت اسکچاپ پرسوناژ - انسان ،کودک ،زن مرد, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ سایبان ماشین با پرگولا, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح کانکس فروش بستنی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی سبز, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری8, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری7,

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال 1,skp,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۷ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن, skp

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن, skp

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  5


پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه تری دی , اسکچاپ طرح , خانه لوکس مدرن, , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای لاکچری مینیمال مدرن , skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی مینیمال 1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی فامیلی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح داخلی آشپزخانه اوپن, skp
دانلود ,طرح تری دی اسکچاپ کبینت زیر تلویزیون و مانیتور, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح هتل گردشگری, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ سایبان پارکینگی سولار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ حوض آب مستطیل با فواره, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه رقص باله, skp
دانلود ,فایل آبجکت اسکچاپ پرسوناژ - انسان ،کودک ،زن مرد, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ سایبان ماشین با پرگولا, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح کانکس فروش بستنی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی سبز, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری8, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری7, skp

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه لوکس مدرن,skp,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه اتوکد طراحی فروشگاه نان و کیک محله,dwg

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه اتوکد طراحی فروشگاه نان و کیک محله,dwg

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه   قیمت: 5800 تومان   حجم فایل: 130 kb  تعدادمشاهده  3


پروژه اتوکد طراحی فروشگاه نان و کیک محله

توضیحات:
پروژه اتوکد طراحی فروشگاه نان و کیک محله - اين محصول مربوط به يک پروژه در زمینه طراحيفروشگاه نان و کیک محله که دارای پلان نما مقطع به زبان غیر فارسی می باشد نکته اين پروژه اينجاست که در ايران دانشجويان و بسياري از معماران فقط بطور تئوري از چگونگی طراحیفروشگاه نان و کیک محله اطلاع دارند و به طورعملي و واقعي هيچ طرح و نقشه ايي از آن نديده و یا کمتر ديده اند لذا از روابط داخلي واقعي آن بي اطلاعند که چه مبلمان و جايگذاري برايفروشگاه نان و کیک محله مورد نياز است و طرح اجرايي و جايگذاری و تناسبات فضايي در پلان آن چگونه است - اين پروژه نمونه ايي از طرح غير ايرانی عالي براي الگو گيري و استفاده بعنوان راهنما در طراحي فروشگاه نان و کیک محله ميتواند مفيد باشد و از مبلمان آن ميتوان در آرايش پلانها استفاده نمود - اين طرح اتوکدي که فروشگاه نان و کیک محله زيبا با قیمتی ناچيز آورده شده که اميد است در روند طراحی شما مفيد واقع شود.

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه اتوکد ,طراحی فروشگاه نان , و کیک محله ,dwg,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه اتوکد طراحی و معماری مینی مارکت محله,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مگا مال ، هایپر مارکت,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجتمع تجاری فرهنگی هنری,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجموعه تجاری (مال),dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی بازار و مجتمع تجاری شهر,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مرکز تجاری تفریحی,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی شاپینگ سنتر تجاری ,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی هایپر مارکت و مگا مال شهر ,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مگا مال تجاری بزرگ شهر,dwg
دانلود ,اتوکد مرکز تجاری بااستعاره ی جهان,dwg
دانلود ,اتوکد ساختمان مسکونی با 1واحد تجاری,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی نانوایی با آپارتمان 2 اتاق بالا,dwg
دانلود ,فایل اتوکد ساختمان تجاری,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجتمع چند منظوره درمانی اقامتی ,dwg
دانلود , پلان اتوکد طراحی هایپر مارکت بهمراه مبلمان فضاها,dwg
دانلود , نقشه های اتوکد طراحی و معماری کارواش,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی بازار محلی ,dwg
دانلود , پلانهای طراحی مجتمع تجاری در زمین محدود شهری,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی و معماری نانوایی صنعتی,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی و معماری مجتمع فرهنگی تجاری,dwg

برچسب‌ها: دانلود,پروژه اتوکد طراحی فروشگاه نان و کیک محله,dwg,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۲ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود , پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه تاسیسات, dw

فهرست مطالب: دانلود , پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه تاسیسات, dwg

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 1568 kb  تعدادمشاهده  6


پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه تاسیسات

توضیحات:
پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , ,پروژه اتوکد طراحی , آپارتمان مسکونی , با نقشه تاسیسات , dwg,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری 9*19 , dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجتمع مسکونی 8 واحدی, dwg
دانلود , نقشه های اتوکد تاسیساتی خانه دوبلکس دو طبقه , dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی خانه ویلایی کلاسیک, dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی خانه ویلایی دو طبقه , dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی ساختمان سه طبقه مسکونی, dwg
دانلود , پلان و برش اتوکد تیپهای واحدهای مسکونی آپارتمانی, dwg
دانلود ,رایگان پلانهای اتوکد طراحی مجتمع مسکونی , dwg
پروژه اتوکد طراحی خانه ییلاقی (کلبه ییلاقی)
پروژه تری دی مکس ویلا در شب در 3dmax
دانلود پروژه اتوکد مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار همراه با رندر ۳max
دانلود , پروژه اتوکد طراحی مجتمع مسکونی بلند مرتبه, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی ویلای مسکونی لاکچری, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مسکن ارزان قیمت در مناطق محروم , dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی ویلا دوبلکس سنتی شمال , dwg
دانلود , نقشه های اتوکد ویلای توریستی, dwg
دانلود ,رایگان نقشه های ویلای کوچک جنگلی, dwg
دانلود ,رایگان طراحی مجتمع مسکونی , dwg
دانلود ,رایگان پرزانته ویلای مسکونی, dwg
دانلود ,نقشه های اجرایی اتوکد طراحی آپارتمان 4 طبقه, dwg

برچسب‌ها: دانلود,پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه تاسیسات,dw,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۹ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری 9*19 , dwg

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری 9*19 , dwg

تاریخ ایجاد 09/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه   قیمت: 5800 تومان   حجم فایل: 3019 kb  تعدادمشاهده  5


پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری 9*19

توضیحات:
پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری - اين محصول مربوط به يک پروژه در زمینه طراحيخانه دوبلکس لاکچری که دارای پلان نما مقطع به زبان غیر فارسی می باشد نکته اين پروژه اينجاست که در ايران دانشجويان و بسياري از معماران فقط بطور تئوري از چگونگی طراحیخانه دوبلکس لاکچری اطلاع دارند و به طورعملي و واقعي هيچ طرح و نقشه ايي از آن نديده و یا کمتر ديده اند لذا از روابط داخلي واقعي آن بي اطلاعند که چه مبلمان و جايگذاري برايخانه دوبلکس لاکچری مورد نياز است و طرح اجرايي و جايگذاری و تناسبات فضايي در پلان آن چگونه است - اين پروژه نمونه ايي از طرح غير ايرانی عالي براي الگو گيري و استفاده بعنوان راهنما در طراحي خانه دوبلکس لاکچری ميتواند مفيد باشد و از مبلمان آن ميتوان در آرايش پلانها استفاده نمود - اين طرح اتوکدي که خانه دوبلکس لاکچری زيبا با قیمتی ناچيز آورده شده که اميد است در روند طراحی شما مفيد واقع شود.

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه اتوکد ,طراحی خانه ,دوبلکس لاکچری 9*19 , dwg,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه اتوکد طراحی آپارتمان مسکونی با نقشه تاسیسات, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجتمع مسکونی 8 واحدی, dwg
دانلود , نقشه های اتوکد تاسیساتی خانه دوبلکس دو طبقه , dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی خانه ویلایی کلاسیک, dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی خانه ویلایی دو طبقه , dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی ساختمان سه طبقه مسکونی, dwg
دانلود , پلان و برش اتوکد تیپهای واحدهای مسکونی آپارتمانی, dwg
دانلود ,رایگان پلانهای اتوکد طراحی مجتمع مسکونی , dwg
پروژه اتوکد طراحی خانه ییلاقی (کلبه ییلاقی)
دانلود , پروژه اتوکد طراحی مجتمع مسکونی بلند مرتبه, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی ویلای مسکونی لاکچری, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مسکن ارزان قیمت در مناطق محروم , dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی ویلا دوبلکس سنتی شمال , dwg
دانلود , نقشه های اتوکد ویلای توریستی, dwg
دانلود ,رایگان نقشه های ویلای کوچک جنگلی, dwg
دانلود ,رایگان طراحی مجتمع مسکونی , dwg
دانلود ,رایگان پرزانته ویلای مسکونی, dwg
دانلود ,نقشه های اجرایی اتوکد طراحی آپارتمان 4 طبقه, dwg
دانلود , نقشه اتوکد طراحی مسکن برای معلولین, dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی و معماری آپارتمان 8 واحدی , dwg

برچسب‌ها: دانلود,پروژه اتوکد طراحی خانه دوبلکس لاکچری 9*19,dwg,
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۲ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)