X
تبلیغات
معماری

معماری

سیر اندیشه های کنزو تانگه

فهرست مطالب: سیر اندیشه های کنزو تانگه

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 23 اسلاید   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 2712 kb  تعدادمشاهده  5


سیر اندیشه های کنزو تانگه 
 
 
معرفی
 
 متولد 1913 اوزاکای ژاپن
 تحصیل در دانشگاه معماری توکیو
 همکاری با دفتر مایه کاوا (از کارمندان قبلی لوکوربوزیه) به مدت 4 سال بعد از اتمام تحصیل
 1941 برنده جایزه اول طراحی بنای یادبود مونت فوجی و پروژه مرکز فرهنگی بانکوک
 1946 تا 1972 فعالیت در دانشگاه توکیو
 1949 برنده جایزه اول طرح مرکز صلح هیروشیما
 1951 دعوت به کنگره سیام در رابطه با مفهوم هسته مرکزی شهری- مطرح شدن نظرات تانگه در سطح جهانی
رساله دکتری او ساختار فضایی یک شهر بزرگ نام داشت(1959) که برداشتی از ساختار شهر برپایه الگوی حرکت و جابه جایی مردم میان خانه و محل کار بود.
 
 
 
 
 
1966 تغییر افکار از یک عملکردگرا به یک ساختارگرا در مقاله “عملکرد، ساختار، سمبل”
 1987 دریافت جایزه پریتزکر
متوفی در 2005 در 91 سالگی
از دانشجویان تانگه می توان به فومی‌هی‌کو‌ ماکی، کوجی  کامی یا، آراتا ای سوزاکی، کی‌شو کوروکاوا و تانه‌او اوکی اشاره کرد. 
برخی کتاب های تانگه :
- پلانی برای توکیو 1960
- ژاپن در آینده-تشکیل مگالاپلیس توکایدو1966
- ژاپن در قرن 21
 
جنبش متابولیسم شهری
 
سالهای 1960 تا 1970 ← اتمام بازسازی های پس از جنگ ← تسریع توسعه در سراسر جهان و رشد جمعیت کشورهای صنعتی و جهان سوم← انتقال جمعیت فعال از بخش کشاورزی به سوی صنایع و توسعه بخش خدمات ← تحولات جمعیتی و تغییر شیوه زندگی و تاثیر فزاینده بر محیط زیست ساخته شده ← ایجاد شکل گیری اندیشه های متابولیست ها
جنبش متابولیسم به مثابه نوعی نحوه تفکر و همکاری گروهی بود که همزمان با برگزاری گردهم آیی جهانی طراحی در توکیو در سال 1960 با تاثیرپذیری شدید از کنزو تانگه و همکار معروفش تاکاشی آسادا شکل گرفت. 
شهر به مثابه یک موجود زنده ← هیچ طرح ثابت و انعطاف ناپذری به نام طرح جامع، نمی تواند پاسخگوی سریع و آزادانه آن باشد ← پیشنهاد طرح هایی که ساماندهی و آزاد سازی را همزمان فراهم آورند که تغییرات زمان حال و آینده را در برگیرد.
 
 
متابولیست ها به دنبال روشی بودند که :
در گذر زمان اجرا شدنی باشد
از شهرهای بزرگ تا کوچک ترین ساختمان ها را پوشش دهد 
 
استخوانبدی اصلی شهر برای یک دوره طولانی پایدار باشد ← محدود ساختن انتخاب های فردی   
عناصر فرعی تر که دوره حیات کوتاهی دارند ← اجازه گزینش فردی و آزادانه به افراد
عوامل و عناصر مهم در طراحی متابولیسم ها شامل رشد، تغییر، انعطاف پذیری و قابلیت تغییرات درونی، عناصر معمارانه، مجموعه فرمها و ساختارهای عظیم است.
 
موارد مورد توجه تانگه :
1) ارتباطات
شهر از نظر تانگه ← یک مجموعه سازمان یافته از کاردکردهای گوناگون که با حرکت میلیون ها انسان، به صورت ارگانیزمی زنده درآمده است ←  ایجاد کارکردهایی که رابطه دوسویه دارند ضروری است. 
بشر به طور غریزی به ارتباطات مستقیم نیاز دارد و از آنجا که حمل و نقل برای ارتباطات مستقیم ضروری است، سامانه حمل و نقل را شالوده کالبدی و کارکردی شهر و ساختار اصلی آن تعریف می کرد. این ساختار باید پاسخگوی مشکلات ترافیکی و نیاز به جابجایی باشد. 
“شهرهای با الگوی مرکزی-شعاعی دیگر نمی توانند نیاز به ارتباط را برآورده کنند و این مسئله، رفته رفته به فلج شدن کارکردهای شهری می انجامد.”
با توجه به به ویژگی های حمل و نقل مدرن ضرورت دارد که سیستم رفت و آمد و معماری بناها، به عنوان یک کلیت یکپارچه بازشناخته شود. 
 
 
 
2) فضا (به ویژه فضاهای شهری)
از دید او سرعتی که خودرو به زندگی شهری تحمیل کرده، ادراک انسان را از فضا تغییر می دهد. در حالی که انسان هنوز فضا را با گامهایی به اندازه یک متر تجربه می کند.
این تفاوتها، ملاحظاتی خاص را در ایجاد نظم فضای شهری ایجاب می نماید.اختلاف در وجود سازه های بزرگ مقیاس مثل پلها و بزرگرهها در کنار ساختمانهایی با مقیاس انسانی، یک نیاز روانی و بصری را برای بازنگری و تغییر در مفهوم نظم فضایی شهر پدید می آورد.
او اعتقاد دارد مفهوم فضا؛ استاتیک نیست بلکه با زمان تغییر می یابد. یکی از عوامل این تغییر، قدرت فزاینده و عظیم جامعه شهرنشین مدرن است  که لحظه به لحظه در حال تغییر فضای کالبدی جامعه از محیط بلافصل تا کل محیط زیست است. 
در شهرسازی معاصر، سرعت و مقیاسی که تکنولوژی جدید امکان پذیر ساخته است، نظم فضایی کهن را نابود ساخته است. علاوه بر آن، تکنولوژی و سیستم اطلاعات مدرن نیز بازتاب عمیقی را در سازماندهی فضایی داشته است. وی فضا را زمینه ای برای برقراری ارتباط می داند که باید هرچه بیشتر با گسترش سامانه های ارتباطی و حمل و نقل، هماهنگ شود.
 
 
 
3) سازمان فضایی
سازمان فضایی، یک شبکه از انرژی و اطلاعات است. سازمان فضایی، سازمانی در ابعاد وسیع است که اطلاع رسانی موجب برقراری پیوند نزدیکتر بین عناصر و جریان انرژی می شود. وی عقیده دارد که، ”زمینه اصلی طراحی شهری در حال حاضر اندیشه به یک سازمان فضایی به عنوان شبکه ای از ارتباطات و به عنوان پیکره ای زنده همراه با رشد و تغییر است. این تفکر فرآیندی است که او ”استراکچرالیزم“ یا ”ساختارگرایی“ می نامد.
4)عملکردهای شهری
تانگه باور داشت نگرش اولیه وی یک نگرش کارکردگرایانه بوده اما به سرعت از مرزهای این نگرش می گذرد و می گوید: ”علاوه بر عملکردگرایی، ما نیازمندیم که به فضاها ساختار بدهیم. من به این باور رسیده ام که فرآیند ایجاد استخوان بندی یا ساختار بخشی، زمینه اصلی طراحی شهری است“. 
 
 
 
 
 
5)نمادگرایی
او همچنین معتقد است  که دادن مفاهیم نمادین به یک استخوان بندی در انجام طراحی مناسب و قابل درک برای مردم، بسیار مفید است.
 
فضا دنیایی از معانی است لذا ما نیازمند روندی هستیم که نمادگرایی (سمبلیزم) را در معماری و شهرسازی دنبال کرده تا از این طریق به مفاهیم و ارزشهای انسانی در معماری و شهرسازی دست یابیم. 
 
اما فضاهای شهری نیازمند ایجاد نشانه های امروزین است. معماران 
و شهرسازان مسئول ایجاد کانالهایی بین محیط فیزیکی و دنیای ماورالطبیعه 
هستند و مسئول ایجاد پلی ارتباطی بین تکنولوژی مدرن و انسانیت می باشند 
تا به برقراری مجدد اهمیت انسان در محیط زیست انسانی دست یابند.
 
 
 
تانگه در ارتباط با بافت کهن به حفظ بناهای تاریخی می اندیشد و سعی دارد آنها را باشکوه و عظمت بیشتری جلوه گر نماید. 
وی معتقداست که درهم پیچیدگی عابران پیاده و وسائل نقلیه مانع از تامل و اندیشه در بافت های کهن می گردد .
افزایش تراکم در بافت کهن: با بالا بردن میزان تراکم، پراکندگی شهرها به پایان خواهد رسید و محیط طبیعی و میراث تاریخی بهتر مورد محافظت قرار خواهند گرفت.
نظریات کنزو تانگه را می توان در سه نظریه عمده دسته بندی کرد:     
الف) معاصرسازی: ارتباط میان سنت و شرایط نو زندگی برای زندگی در شهرهای امروزین امری ضروری است.
ب) عظمت و تاریخ سازی: با باشکوه تر کردن بناهای تاریخی می توان باعث عظمت هرچه بیشتر آنها و همچنین موجب تجدید حیات گذشته آنها شد.
ج) تعادل بخشی در محیط: تعادل میان شهرها و محیط پیرامون آنها 
 
 
 
اصول مورد توجه تانگه بر پایه نظریه های فوق به شرح زیر می باشند:
یکم- هم پیوندی با طبیعت
دوم-هماهنگی میان انسان و فعالیت های آن با طبیعت
سوم-پیوستگی: جایدهی بنا د رمجموعه شهری بطور اصولی و صحیح می تواند سبب تداوم پیوستگی در بافت با مجموعه گردد.
چهارم-تنوع: ایجاد هماهنگی در عین تنوع بسیار ضروری است.
 
 
برخی از پروژه های شهرسازی تانگه : 
پروژه خلیج توکیو (1960)
پلان بازسازی اسکوپلیه   Skoplie
مرکز جدید شهری در عباس آباد
شهرسازی در Bologne در سال 1970  
طرح شهر جدید Librino ایتالیا 
Yerbe Buena مرکز شهری در سانفرانسیسکو
Tokaido-Megalopolis آینده مجمع الجزایر ژاپن (به قلم کنزو تانگه)
 
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
سیر اندیشه های ,کنزو تانگه ,متولد 1913 ,اوزاکای ژاپن ,تحصیل در دانشگاه ,معماری توکیو ,
مقالات مرتبط در این دسته
سیر اندیشه های شهرسازی جان راسكين
سیر اندیشه های جان راسكين ، شعر معماري
سیر اندیشه های شهرسازی برنارد چومی

برچسب‌ها: javascript:TreeView_ToggleNode(cphMain_AddEditAdvertisements_trvGroups_Data,1,document.getElementById('cphMain_AddEditAdvertisements_trvGroupsn1'),'t',document.getElementById('cphMain_AddEditAdvertisementsسیر اندیشه های کنزو تانگه _trvGroupsn1Nسیر اندیشه های کنزو تانگه ,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۹ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

سیر اندیشه های شهرسازی رلفات نيولا

فهرست مطالب: سیر اندیشه های شهرسازی رلفات نيولا

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 13 برگ PDF   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 180 kb  تعدادمشاهده  4


سیر اندیشه های شهرسازی رلفات نيولا
 
بخشی از مطلب
الوين تافلرمتولد 3 اكتبر 1928 ،نويسنده و آينده نگر آمريكايي" 1 "با انتشار كتاب
را « مصرف كنندگان فرهنگ » و « مدرسه در شهر » همكاري داشت و كتابهايي چون « فورچون » بازار آمد. پيش از انتشار اين كتاب ، تافلر با نشريه
از 6فصل تشكيل شده و آن طور كه تافلر در ابتداي مقدمه كتاب توضيح مي دهد، درباره واكنش مردم نسبت به « شوك آينده » . منتشر كرده بود
نام دارد و تافلر در اين فصل مفهوم تغيير در « پايان دوام » ، تحولات بزرگي است كه به طور ناگهان در مسير زندگي آنها رخ خواهد داد. فصل نخست
نام دارد ، تغييرات شتاب آميز در زندگي روزمره « انتقال » زمان ، انقطاع از گذشته ، معناي گذر و برخورد با آينده را شرح مي دهد. در فصل دوم كه
مردم در غرب را توصيف مي كند و بحران هاي رواني ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ناشي از تغييرات شتاب آميز را برمي شمارد. در فصل سوم كه
نام دارد، درباره تازه هاي علم و تكنولوژي ، چيزهايي چون بيوتكنولوژي ، سايبورگ و سايبراسپيس ، سيميوليشن يا شبيه سازي سخن مي « نوآوري »
نام دارد ، درباره شيوه هاي جديد زندگي و فرهنگ سخن مي گويد و از روشنفكران ، قهرمانان و گروهها و اقوام تازه « تنوع » راند. در فصل چهارم كه
نام دارد و نويسنده ضمن آن واكنش افراد نسبت به نوآوري ها و تغييرات را « محدوديت هاي سازگاري » ، شكل گرفته مثال مي زند. فصل پنجم كتاب
نام گرفته ، جامعه اي را توصيف مي كند كه از دوران گذر گذشته و به آينده دست يافته « استراتژي هايي براي بقا » بررسي مي كند و فصل ششم كه
را منتشر ساخت كه يك بار ديگر نام او را بر سر زبانها انداخت . مضمون اصلي اين كتاب بررسي 3موج « موج سوم » است . 10 سال بعد، تافلر كتاب
اصلي تمدني در تاريخ بشر است ؛ موج اول را تافلر، تمدن كشاورزي ناميده ، موج دوم را تمدن صنعتي دانسته و موج سوم را تمدن الكترونيك يا عصر
اطلاعات نام گذاشته است . ويژگي مهم اين كتاب تشريح فشرده اي است از موج دوم يا تمدني كه از ديدگاه تافلر با انقلاب صنعتي آغاز شد و با انقلاب
اطلاعات به پايان رسيد. تافلر براي جامعه صنعتي 6خصلت ذكر مي كند و تاكيد مي كند كه اين خصايل جامعه صنعتي را از جامعه كشاورزي متمايز
تافلر مي گويد با .« تمركز » و « تراكم » ،« انبوه سازي » ، « همزمان سازي » « تخصصي كردن » ،« همسان سازي » : كرده اند؛ اين خصايل عبارتند از
فرارسيدن عصر اطلاعات يا موج سوم اين خصايص در جامعه رنگ مي بازد؛ استاندارد كردن يا يك شكل ساختن اشيا و انسان ها پايان مي پذيرد،
تخصصي كردن و تجزيه معارف و علوم پايان مي گيرد، همزماني و يكنواختي فعاليت ها به فرجام مي رسد و تراكم و تمركز كه از ويژگي هاي زندگي
شهري و صنعتي و مديريت و حكومت موج دومي است خاتمه مي يابند. از ديدگاه تافلر، موج سوم ، دوران پيدايش خانه - كارخانه هاست ؛ جايي كه
افراد در آنها هم زندگي مي كنند و هم كار؛ در اين جامعه تمايز ميان مصرف كننده و توليدكننده از بين خواهد رفت و حدفاصل ميان دولت و ملت
تافلر كتاب ديگري روانه بازار كرد كه آخرين بخش از اين سه گانه به شمار مي آمد و « موج سوم » برداشته خواهد شد. 10 سال پس از انتشار كتاب
تافلر سخناني را كه در موج سوم گفته بود ، توسعه بخشيد و در باب تحولاتي كه در ساختار « جابجايي در قدرت » نام داشت . در « جابجايي در قدرت »
جابجايي در قدرت از 7بخش تشكيل شده و در اين بخشها از پايان » . قدرت در عصر انقلاب اطلاعاتي و جامعه موج سومي رخ خواهد داد، سخن گفت
امپراتوري ها ، تغيير مفهوم قدرت ، پول قرن بيست و يكمي ، جنگهاي اطلاعاتي ، بنگاه هاي اقتصادي قدرت ، احزاب جديد، و رسانه هاي فراگير
، « ورقهاي آينده » جهاني سخن به ميان آمده است . كتابهاي بعدي تافلر، در حقيقت تشريح دقيقتر اين 3كتاب به شمار مي آيند؛ كتابهايي مثل
منتشر شد درباره آينده سوسياليسم « جابجايي در قدرت » و « موج سوم » كه بين انتشار « ورقهاي آينده » تافلر در .« وب - بيو » يا « جنگ و ضدجنگ »
كه پس از انتشار « جنگ و ضد جنگ » سخن گفت و اظهارنظر كرد كه در جامعه آينده ، سرمايه داري و سوسياليسم در يكديگر ادغام خواهند شد. در
به بازار آمد، درباره شيوه هاي جديد جنگ قرن بيست و يكم سخن گفت و درباره توسعه تسليحات غيردولتي توضيح داد. « جابجايي در قدرت » كتاب
در اين كتاب تافلر از دشمنان تازه اي كه امريكا پس از فروپاشي اتحاد شوروي پيدا خواهد كرد سخن به ميان آورد و از گروههاي كوچك غيرنظامياني
تافلر درباره تحولاتي كه در « وب بيو » نام برد كه مي توانند تسليحات مخرب شيميايي و هسته اي بسازند و قدرتهاي بزرگ را به مخاطره بيندازند. در
مهندسي ژنتيك و شبيه سازي به وقوع خواهد پيوست سخن گفته و ارتباط كامپيوتر و ژنتيك را توضيح داده است . تازه ترين كتاب وي كه با همكاري
نام دارد. «؛ ثروت انقلابي: چگونه آفريده مي شود و چگونه زندگي ما را تغيير خواهد داد » ، همسرش نوشته شده است
به نظر مي رسد ديدگاه هاي تافلر بر آنچه سياستمداران و صاحبان صنايع در امريكا انجام مي دهند تاثيرات قابل توجهي داشته است . اگرچه لحن
تافلر روزنامه نگارانه جلوه مي كند ، اما وسعت اطلاعات او و ارتباطي كه با استراتژيست هاي امريكايي داشته ، ميزان اهميت سخنان او را روشن مي
سازد. تد ترنر ، موسس شبكه تلويزيوني سي .ان .ان معتقد است اين تافلر بود كه فكر تاسيس چنين شبكه تلويزيوني را به ذهن او انداخت و به نظر مي
رسد آنچه تافلر در باب توسعه تسليحات در جهان و قدرت هاي كوچك تسليحاتي گفته است در طراحي استراتژي امنيت ملي دولت جورج بوش دوم
بي تاثير نبوده است . تافلر از ديدگاه منتقدين اروپايي اش ، يك آينده نگر خوشبين و محافظه كار شناخته مي شود و آنچه او درباره ويژگي هاي مثبت
عصر اطلاعاتي و جامعه فراصنعتي مي گويد، توسط متفكريني چون ژان بودريار و ژاك دريدا به سخره گرفته شده است . از ديدگاه اين متفكرين ،
جامعه مصرفي اطلاعاتي مطرح شده در آثار تافلر و ديگر همكار ان آينده نگر او همان چيزي است كه سياستمداران و ثروتمندان امريكايي در پي
ساختن و شكل بخشيدن به آنند و افرادي چون تافلر تنها تبليغات چياني هستند كه از قبل با جار زدن در كوچه و خيابان ، با آب و تاب وعده وقوع آن
را مي دهند و....


کلمات کلیدی مرتبط:
سیر اندیشه های , شهرسازی رلفات نيولا ,الوين تافلر ,
مقالات مرتبط در این دسته
سیر اندیشه های شهرسازی مانوئل کاستلز (Manuel Castells)

برچسب‌ها: سیر اندیشه های شهرسازی رلفات نيولا,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۴۷ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی Iannis Xenakis (1922-2001)

فهرست مطالب: پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی Iannis Xenakis (1922-2001)

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 14 اسلاید   قیمت: 2300 تومان   حجم فایل: 883 kb  تعدادمشاهده  4


پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی Iannis Xenakis (1922-2001)
 فهرست
گذر از نوگرایی به فرانوگرایی
Iannis Xenakis (1922-2001)
 ”معماری، موسیقی جامد شده است.“  گوته 
Philips povilion
“A poem electronique”
غرفه فیلیپس
Cosmic city (شهر کیهانی)
سخن آخر
شهر کیهانی اگزاناکیس دکترین منحصر به فرد نیست
آغاز شهرسازی کیهانی در ژاپن
اهمیت در اجرای پروژه ها و پیامدهای اجتماعی-فرهنگی
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی Iannis Xenakis (1922-2001) , ,گذر از نوگرایی به فرانوگرایی ,Iannis Xenakis (1922-2001) , ”معماری، موسیقی جامد شده است.“ گوته ,Philips povilion ,“A poem electronique” ,غرفه فیلیپس ,Cosmic city (شهر کیهانی) ,سخن آخر ,شهر کیهانی اگزاناکیس دکترین منحصر به فرد نیست ,آغا,
مقالات مرتبط در این دسته
سیر اندیشه های شهرسازی لوکوربوزیه
پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی لوئيس مامفورد
سیر اندیشه های شهرسازی جان راسكين
سیر اندیشه های جان راسكين ، شعر معماري
سیر اندیشه های کنزو تانگه
سیر اندیشه های شهرسازی برنارد چومی
پاورپوینت بررسی معماری کن یینگ و آثار او ( دکتر یانگ )
پاورپوینت بررسی لوکوربوزیه و اصول معماری آن
پاورپوینت بررسی دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری
پاورپوینت بررسی بیوگرافی سهروردی
بررسی نمایشگاه صندلی معماران معاصر ابژه ،پاورپوینت
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار استیون هال
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار ژان نوول
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار ماریو بوتا
پاورپوینت بررسی بیوگرافی آقای لوکوربوزیه معماروشهرساز
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثاردانیل لیبسکیند
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و سیر اندیشه جین جیکوب
بررسی نقدوتحلیل فضا خانه آزوما اثر تادائوآندو ،پاورپوینت
بررسی نقدوتحلیل فضا خانه آزوما اثر تادائوآندو ،پاورپوینت
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار دیوید اَجی

برچسب‌ها: پاورپوینت سیر اندیشه های شهرسازی Iannis Xenakis (1922-2001),
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۴ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944

فهرست مطالب: دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944)،

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 3763 kb  تعدادمشاهده  4


دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944)، 
 
فهرست
 
موانع روابط همسایگی
شبکه ی ارتباطی 
ابعاد و جمعیت مناسب برای تقویت روابط همسایگی
مدرسه
مراکز تفریحی و خدماتی
کلیسا
فارست هیل
فضای سبز
واحد های مسکونی
گرین بلت      GREENBELT;MARYLAND       
طرح ردبرن 1928
کوچه های دسترسی به بخش خدماتی خانه  
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور ,پری(کورتلند 1872-1944)، ,موانع روابط همسایگی ,شبکه ی ارتباطی ,ابعاد و جمعیت مناسب ,برای تقویت , روابط همسایگی ,مدرسه ,مراکز تفریحی و خدماتی ,کلیسا ,فارست هیل ,فضای سبز ,واحد های مسکونی ,گرین بلت GREENBELT;MARYLAND ,طرح ردبرن 1928 ,کوچه های دسترسی به بخش ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود ،روش های مکانیابی عناصرشهری ، پاورپوینت
دانلود ،اصول محوطه سازی در شهرسازی، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی اصول بنیادین یکپارچه سازی فضای سبز شهری
دانلود باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت ,بررسی فضای سبز در شهر
دانلود پاورپوینت , بررسی فضای سبزشهری
دانلود پاورپوینت , سیمای شهری
دانلود پاورپوینت فضای سبز شهری
دانلود پاورپوینت فضای سبز شهری
دانلود پاورپوینت مکان یابی پارک و فضای سبز
پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری با عنوان فضای سبز
پاورپوینت بررسی نقش فضاهای سبز بر سرزندگی فضاهای شهری
پاورپوینت بررسی راهکارهای ارتقا هویت در فضاهای مسکونی
پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر طراحی مسیر پیاده شهری
پاورپوینت بررسی آمایش اقلیم و پایداری و مناسب سازیِ محیط در ساختار شهر
پاورپوینت بررسی اصول طراحی اکو محله
پاورپوینت تحلیل و بررسی میدان سن پیتر رم
پاورپوینت تحلیل و بررسی میدان سن پیتر رم
پاورپوینت زیست محیطی سرشور مشهد
پاورپوینت تکنیکهای منظر ذهنی- اپلیارد ( تکنیک ها و فنون طراحی شهری )

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۴ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ،سیر اندیشه های تونی گارنیه ، پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود ،سیر اندیشه های تونی گارنیه ، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 28 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت   قیمت: 5000 تومان     تعدادمشاهده  5


دانلود ،سیر اندیشه های تونی گارنیه ، پاورپوینت
 
بخشی از مطلب
تغییرات وسیع و شگرف در طی قرن نوزدهم و بیستم زمینه ساز بروز تحولات بسیاری در شهرها شد. به خصوص این تغییرات در حوزه علم باعث شد که شهر نیز در چرخه روش های جدید علمی وارد گردد. روش هایی که بر مبنای عقلانیت مدرن شکل گرفته بودند. بخش اعظمی از انرژی های نهفته در اندیشه مدرن  بنا داشته اند در این روزگار تخلیه شوند. هنر نقاشی از امپرسیونیسم که به مثابه یک سبک شهری، جهان را از منظر شهر نشینان به نمایش می گذاشت و نقاشی را از روستا و طبیعت به شهر آورده بود به کوبیسم تغییر سبک داد و آن را به معماری و شهرسازی هدیه کرد. ادبیات از آثار ویکتورهوگو به نوشته های امیل زولا با ورورد به حوزه زندگی اجتماعی مردم عامه تغییر مسیر داد. عکاسی وارد عرصه زندگی روزمره گردید و علوم مختلف در حوزه های جزئی دسته بندی شدند و به نوآوری پرداختند. 
در چنین فضایی شهرسازی متولد می گردد. شهرسازی جدید با نگاه غالب ترقی گرایانه خواهان جدی فاصله گرفتن از پیش شهرسازی است. از این رو به جای آنکه عمل کلی گرایان قلمداد شود در هر دو شکل نظریه ای و عملی در تیول متخصصان و عموما معماران قرار می گیرد. به این صورت شهرسازی دخالت خویش را در نگرش کلی از جامعه متوقف می سازد. در صورنی که پیش شهرسازی در تمامی طول تاریخ خود به جهت گیری های سیاسی وابسته بود، شهرسازی غیر سیاسی می گردد. این دگرگونی شهرسازی می تواند از طریق تحول جامعه صنعتی در کشورهای سرمایه داری تبیین شود و شهرسازی در این دوره به جای اینکه خود را در تخیل ببندد به افرازمندانش نقش عملی خواهد بخشید.
با این وجود شهرسازی کاملا از بعد تخیلی بر کنار نمی ماند. اولین شهرسازان بر واقعیت تسلط کمتری دارند، گاه لازم است که به مقابله با موقعیت اقتصادی نامساعد برخیزند و گاه با ساخت اقتصادی و اداری پر قدرت و به ارث مانده از قرن نوزدهم برخورد کنند. از این زمان نقش جدلی و شکل دهنده آنان نیز بر جنبش تخیلی تاکید می گذارد و شهرسازی نیز در روش خود نقش تخیلی بازی میکند. دو الگوی پیش شهرسازی تحت شکل جدید ظاهر می شود.
بنا به گفته لوکوربوزیه  در این اثر تلاشی برای تنظیم و تلفیق زمانی راه حل های تجسمی یافت می شود. نظمی وحدت بخش در تمامی محلات شهر توزیع می گردد و انتخاب همانند حجم های اصلی صورت می گیرد، فضاها بنا به ضرورت های نظم عملی  و نظم شکلی ناشی از یک احساس شاعرانه خاص معمار تثبیت می گردند.
 
شهرسازی ترقی گرایانه:
انگاره اصلی که بنیاد شهرسازی ترقی گرا است، انگاره نوگرایی است. به این ترتیب اساس شهرسازی ترقی گرا مانند پیش شهرسازی ترقی گرا برش تاریخی قاطعی با گذشته است. در حالی که توجه شهرسازان از ساختمان های اقتصادی-اجتماعی به ساخت های فنی و زیبایی شناختی برگشته است، لازم است که شهر قرن بیستم نیز انقلاب صنعتی خود را تکمیل کند. این فقط کافی نمی باشد که به طور منظم مصالح جدید، بتن و فولاد به کار گرفته شوند، مصالحی که دگرگونی سبک و گونه شناسی را مجاز می دارد. برای دستیابی به کارایی نو، ضروری است تا روش های استاندارد کردن و مکانیزه کردن صنعت نیز در به کارگیری مصالح نو افزوده شود. به این ترتیب صنعت و هنر در نگرششان به جهان به هم می پیوندند و تظاهر مضاعف آن ها در مقیاس جهانی، مفهوم انسان گونه پیش شهرسازی را برای شهرسازان ترقی گرا مورد تائید قرار می دهد.
در این دوران استدلال اصلی نظریات، بر تمرکز زدایی برنامه ریزی شده در شهر صنعتی و نیز حل معضل مسکن و دست یابی به وضعیت بهداشت مناسب مبتنی بوده است. تخیل غنی مدرنیستی که به تعبیر افرادی چون پیتر هال، نقطه شروع برنامه ریزی شهری مدرن محسوب می گردد و آکنده از خردگرایی و لحاظ منافع حیاتی انسان به مثابه سوژه مدرن است.  
ابتدای این مقطع زمانی در عرصه شهرسازی به طور جدی متاثر از اندیشه باغ شهر هاوارد است. افراد دیگری نیز به طور جدی و عملی در این حوزه وارد کار شدند. تونی گارنیه با مطرح کردن طرح شهر صنعتی خود از این جمله است. الگوی ترقی گرا اولین بیان خود را در این الگو به عنوان نخستین مثال شهر سازی معاصر باز می یابد. اقداماتی از این دست،یعنی طرح ریزی کلی شهر و سپس اجرای آن در این مقطع، از تولد شهرسازی مدرن خبر داد. 
 
تونی گارنیه (1869-1948)
تونی گارنیه معماری با اندیشه های سوسیالیستی بود. وی در شهری زاده و تربیت شد که در آن هنوز پروراندن آرمان های سوسیالیستی زنده و پابرجا بود.  او دیده بود که طرح های اقتدارگرایانه و نمایشی حکومت ها در خودنمایی و زیباسازی شهرها، تاثیر چندانی بر وضعیت زندگی طبقه کارگر و شهروندان خرده پا نداشته است. آنان در محله هایی بدون تاسیسات و خدمات همگانی و با ساختمان های فرسوده و خانه های پر تراکم، تاریک و کثیف و پر از دود و خاکستر، زندگی می کردند. از نظر وی داشتن کار حق مسلم هر انسان بود و گارنیه به دنبال جامعه ای بود که در شهر آن به اندازه ی کافی آرمان برای ستایش زیبایی و انگیزه برای استقبال از ساختن یک زندگی شکوهمند وجود داشته باشد. 
 
شهر صنعتی 
این طرح نخستین کوشش برای معرفی یک شهر سده بیستمی متکی بر اصول سوسیالیستی است. شهر صنعتي شهري متوسط با جمعيتي در حدود 35000 نفر تصور شده بود. دست يابي به مواد اوليه كار يا وجود يك نيروي طبيعي كه بتوان از آن بهره برداری نمود نقش تعیین کننده ای در مکان یابی این شهر داشته است. طرح گارنیه در سال 1901 و مجموعه نقشه ها و تصاویر در 1904 به پایان می رسد. در سال 1910 این تصاویر به آکادمی عرضه شدند. این تصاویر، از همین دوره تاثیری چشمگیر داشته اند. مع الذالک تدوین یک شهر صنعتی در سال 1917 انجام می گردد. قبل از منشور آتن این اثر اولین تظاهر شهرسازی ترقی گرا است. یک شهر صنعتی به عنوان اصول راهنما شامل این موارد است: تحلیل جدایی عملکردهای شهری، تحسین فضاهای سبز که نقش عناصر جداکننده را دارند، استفاده منظم از مصالح جدید بخصوص بتن مسلح.
 
 
 
 
 
 
 
گونه های متفاوت بنا معیاربندی شده اند: خانه های دارای حیاط مرکزی، مدارس گسترده، کارخانه ها، پاره ای از راه حل های ریخت شناسانه بسیار جلوتر از زمان خویش هستند.
    گارنیه دلیل تعیین کننده جایگاه شهر خیالی خود را، دسترسی به موتد اولیه کار یا وجود یک نیروی طبیعی می داند که بتوان از آن برای کار بهره برداری نمود و یا اینکه عوامل آمد و شد بدانجا فراهم باشد. به همین منظور، سرزمینی که مجکوعه ی ساخت و ساز شهری روی آن قرار می گیرد، دارای بخش های کوهستانی و دشتی گسترده فرض شده است که رودخانه ای از میان آن می گذرد.  
در طرح وی، ایده های شهر نواری نیز دیده می شود و خط تراموای خیابان اصلی، نقاط مختلف شهر را به هم می پیوندد. پهنه های مسکونی را در کنار راه ارتباطی و مسیر راه آهن قرار می دهد. بخش های صنعتی که به وسیله ناحیه سبز از پهنه های مسکونی جدا می شوند، در کنار رودخانه و مسیر راه آهن جای می گیرد و بخشی از رودخانه را به خود اختصاص می دهد. 
 
 
 
 
 
اجزاء شهر صنعتی: 
 
1-    نیروگاه آبی شهر       
2-    صنایع پارچه بافی
3-    معادن 
4-    صنایع فلزی
5-    صنایع عدسی سازی
6-    محوطه آزمایش موتورها 
7-    کارخانه بهره گیری از مواد زائد
8-    کشتارگاه 
9-    ایستگاه راه آهن بخش صنعتی
10-    ایستگاه راه آهن 
11-    شهر قدیمی
12-    ایستگاه راه آهن مرکزی
13-    محله های مسکونی
14-    مرکز شهر
15-    دبستان ها 
16-    مدارس حرفه ای
17-    بیمارستان ها 
18-    قصر قدیمی و باغ های ملی
19-    گورستان
 
ویژگی های شهر صنعتی:
•    توجه به پهنه بندی اراضی و تفکیک سطح شهر متناسب با کارکردهای  ویژه 
•    مکان یابی قسمت های مختلف شهر به گونه ای که بدون ایجاد مشکلی برای سایر قسمت ها امکان گسترش داشته باشند
•    برخورداری از شبکه ارتباطی متشکل از خیابان های موازی و عمود بر هم 
•    استفاده از سیمان و شیشه مسلح در ساخت بناهای موجود در شهر به خصوص بناهای عمومی
•    جدا شدن قسمت صنعتی از شهر توسط یک کمربند سبز
•    وجود فضای وسیعی در قسمت اصلی شهر برای توزیع بناهای عمومی  
•    خالی بودن مرکز شهر از ساختمان های مرتفع 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ایستگاه مرکزی راه آهن در طرح گارنیه 
•    وجود مقرراتی در شهر از جمله مقررات دسترسی، مقررات بهداشتی و ...
•    توجه به تامین نور، تهویه و فضای سبز به عنوان یک عنصر جدا کننده 
•    طراحی محلات مسکونی به صورت واحدهای مستقل که قادر به پاسخگویی به احتیاجات عمومی مورد نیاز ساکنان خود هستند.
 
                تصویری از محلات مسکونی در شهر صنعتی
•    ادامه یافتن قسمت اصلی شهر به صورت نوار مانند
بسیاری از این ایده ها هنگامی که گارنیه به عنوان معمار شر لیوان در سال 1905 انتخاب شد زمینه بروز پیدا کرد.
با آنکه گارنیه نسبت به صنعت خوشبین بود اما پیامدهای منفی شهرهای صنعتی سده نوزدهم را فراموش نکرده بود. به نظر وی شهر می باید به سان یک باغ ملی بزرگ باشد.
گارنیه در طرح شهر صنعتی از پیش مسائلی را که بعدها موضوع بحث سه همایش جهانی معماری نوین سیام از 1929 تا 1933 شدند، لمس کرده بود. مسائلی همچون مسکن حداقل، جانمایی منطقی ساختمان ها و موضوع شهر کاربردی .
نتیجه گیری
الگوی شهر صنعتی گارنیه شروعی بود که به بلوغ شهرسازی مدرن کمک شایانی نمود و تاثیر زیادی بر اولین نسل معماران خردگرا داشت.
 این الگو نیز در پی هرچه کاراتر شدن در پاسخ گویی به نیازمندی های برآمده از پیشرفت های اجتماعی و فنی دچار مشکلاتی گردید که بعدها در شهرسازی مدرن نمود پیدا کرد همچون انعطاف ناپذیر بودن و عدم توجه به نیازهای خاص فردی.
تلاش های گارنیه و سایر شهرسازان این دوران کمک کرد تا شهر قرن بیستم انقلاب صنعتی خود را تکمیل کند. در این الگوها به منظور دست یابی به کارایی نو، روش های استاندارد کردن و مکانیزه ساختن صنعت نیز در به کارگیری مصالح نو افزوده شد. مصالحی که دگرگونی سبک و گونه شناسی را ممکن می ساخت.
مفاهیم مورد توجه در الگوی ترقی گرا در طرح شهر صنعتی گارنیه به عنوان یک شهرساز ترقی گرا به شیوه ای خاص و اجرایی بیان شده است:
تراکم زدایی                پراکندگی در پهنه افق
بهداشت و نور                قرارگیری ساختمان ها در میان قطعات مسکونی
                تعبیه پنجره های نورگیر در ساختمان ها 
                                  استفاده از مطالح صاف و صیقلی برای دیوارها و کف
                                  استفاده از زوایای منحنی در ساختمان ها 
قاطعیت در جزئیات            تدوین الگویی که در آن به جزئی ترین موارد نیز پرداخته شده بود
استاندارد ساختن               طراحی ساختمان ها بر اساس الگویی واحد 
جو روستا – شهری           طراحی شهر به صورت پارکی بزرگ بدون اینکه دیوار یا حصاری زمین های شهر را                               محصور کند.
 
 
 
 
منابع:
 
1-    گیدیون زیگفرید; فضا زمان معماری; ترجمه : منوچهر مزینی ; شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ; تهران ;1383
2-    جابری مقدم هادی ; شهر و مدرنیته ;انتشارات فرهنگستان هنر;1384
3-    قبادیان وحید; مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ; دفترپژوهشهای فرهنگی ;1382
4-    شوای – فرانسواز، شهرسازی تخیلات و واقعیات، ترجمه دکتر سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384
5-    دکتر جهانشاه پاکزاد، سیر اندیشه ها در شهرسازی از آرمان تا واقعیت، شرکت عمران شهرهای جدید،1386
6-    اینترنت،www.anaxo.org/imaxes/artigos/TGarnier
7-    اینترنت، www. Wikipedia.org/Tony Garnier
 
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ،سیر اندیشه های , تونی گارنیه ، پاورپوینت , ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت،سیر اندیشه های ابنزرد هاوارد
دانلود ،سیر اندیشه های و بیوگرافی ابنزرد هاوارد، پاورپوینت
دانلود ،اسوالد اشپنگلر Oswald Spngler، پاورپوینت
دانلود ،سیری در اندیشه های پاتریک گدس، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های جورج اورول(1951-1903)، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه ها در شهرسازی،فرانک لوید رایت، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های تونی گارنیه ، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی پاتریک گدس، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی، والتر گروپیوس ، پاورپوینت
دانلود پاورپوینت،سیر اندیشه های شهرسازی مارتین هایدگر
دانلود پاورپوینت،سیر اندیشه های اوژن هنارد ،
دانلود پاورپوینت راه حل باغشهر: لندن، پاریس، برلین، نیویورک
دانلود ،سیر اندیشه های اتین کابو، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی لئونارد دوهل، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی رم کولهاس ، جهانی شدن، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های جان راسكين، پاورپوینت
دانلود پاورپوینت،کلرنس آرتور پری(کورتلند 1872-1944)،
دانلود ،سیر اندیشه های مانوئل کاستلز، پاورپوینت
دانلود ،طرح رادبرن هنری رایت و کلرنس اشتاین
دانلود بررسی،تحلیل مجتمع مسکونی یکصدو یازده 111، پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود ،سیر اندیشه های تونی گارنیه ، پاورپوینت,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۱ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ،سیر اندیشه های مانوئل کاستلز، پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود ،سیر اندیشه های مانوئل کاستلز، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 06/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 32 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت   قیمت: 5000 تومان     تعدادمشاهده  6


بخشی از مطلب

دانلود ،سیر اندیشه های مانوئل کاستلز، پاورپوینت
مانوئل کاستلز در نهم فوريه 1942 در اسپانيا به دنيا آمد، اما دوران نوجواني خود را در بارسلونا  گذراند.. کاستلز، در16 سالگي
 (1958) دوره دبيرستان را تمام کرد و در دانشگاه والنسيا به تحصيل حقوق و اقتصاد پرداخت. اين دوره از زندگي وي، همزمان
 با ديکتاتوري فرانکو در اسپانيا  بود. وي در اين دوره، گرايشات آنارشيستي و چپ داشت، و در سن 18 سالگي (1960) وارد 
مبارزات سياسي شد. در سال 1962 با سرکوب نيروهاي اپوزيسيون توسط فرانکو، کاستلز مجبور به ترک اسپانيا گرديد و به
 فرانسه مهاجرت کرد. وی در دانشگاه سوربون به تحصيل حقوق عمومي و اقتصاد سياسي ادامه  داد. سپس در سال 1964 به
 مطالعه جامعه شناسي روي آورد و تحت استادي آلن تورن در دوره دکتري ثبت نام کرد. در سال  1966 موفق به دفاع از تز
 دکتري در زمينه جامعه شناسي شهر شد و پس از آن (1967) به سمت استادياري دانشگاه پاريس منصوب گرديد. اتفاقات و
 جريانات اعتراضي سال 1968، مجدداً کاستلز را وارد فعاليت هاي سياسي کرد. وي در يکي از تظاهرات در 1968 دستگير شد و به جنووا فرستاده شد؛ و در نهايت به شيلي سفر کرد. کاستلز، تا سال 1973 در دانشگاه کاتوليک شيلي به تدريس پرداخت، اما با کودتاي پينوشه مجبور شد شيلي را ترک کند و راهي مونترال کانادا شد. البته در همين دوره موفق شد مجدداً به فرانسه بازگردد و در آنجا به مطالعه جنبش هاي اجتماعي شهري بپردازد. کاستلز در 1975 به دانشگاههاي امريکا راه يافت و در سال 1976 در دانشگاه بوستون به عنوان استاد مهمان پذيرفته شد. در 1979 کرسي جامعه شناسي شهری دانشگاه برکلي به وي اختصاص يافت. در سال 2003 برکلی را به مقصد دانشگاهUSC  ترک کرد و یکی از پایه گذاران دانشکده ارتباطات و فناوری در این دانشگاه بود. درحال حاضر وقت خود را بین دو دانشکده USC و مرکز تحقیقات دانشگاه بارسلونا تقسیم کرده است. کاستلز، به طور متوسط سالانه 1000 دعوتنامه دریافت می کند که 20 عدد از آنها را قبول می کند. ماهانه یک سخنرانی (آنلاین)در یک نقطه از جهان انجام می دهد و هر هفته یک ستون در یکی از مجلات مطرح بارسلونا  la vanguardia دارد.
تئوری:
بعد از ورود به رشته جامعه شناسی زیر نظر آلن تورن ، تورن پدر فکری کاستلز شد. کاستلز در دهه 70  به طور جدی درگیر نظریه مارکسیستی شد. تلاش کاستلز برای یک کاسه کردن نظریه مارکسیستی ، جامعه شناسی شهری، بینش تورنی به اجتماع و تاکید بر نظریه های شخصی خودِ کاستلز بر پژوهش تجربی، منجر به نگارش اولین کتاب او " مسئله شهر (The Urban Question. A Marxist Approach ) " در سال 1972 شد. به گفته کاستلز این کتاب صرفا نظم بخشیدن به افکارش بوده است. نوعی دفترچه یاد داشت اندیشه ها و برنامه هایی درباره پژوهش در جامعه شناسی شهری از دیدگاه جدید و سیاسی تر. 
سه گانه عصر اطلاعات:
هر یک از مجلدات سه  گانه ای که برای آن عنوان کلی عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه و فرهنگ انتخاب شده در عین آنکه عهده دار تکمیل بخشی از پروژه مورد نظر مولف است خود یک واحد مستقل از حیث اطلاع به شمار می آید.
نخستین جلد به بحث های نظری اختصاص دارد که چارچوب های نظری جا معه شبکه ای را مشخص می سا زد که در آن تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات امکان ظهور جامعه شبکه ای را فراهم آورده و افراد که هویت های تازهای پیدا می کنند را دائماً دستخوش تغییرات دائمی محیط خود قرار دارند.
در جلد دوم با عنوان قدرت هویت به وضعیت متناقض معنایی اشاره دارد که در یک سو گرایش های ملی گرایانه قوت می یابد و از سوی دیگر حاکمیت های ملی تضعیف می شود .
 سومین مجلد که پایان هزاره نام دارد به بررسی سقوط شوروی ، شکست اقتصاد دولتی و برنامه ریزی متمرکز و بالا خره ظهور منطقه جنوب شرقی آسیا به عنوان یکی از بازیگران اصلی عصر اطلاعات و فرآیند های جهانی شدن و نیز تنا قضات درونی جامعه اروپا که مانع تحقق وحدت این نهاد شده ، می پردازد.
او در این جلد به مفهوم « جهان چهارم » اشاره می کند و بحث در خصوص اقتصاد های نامشروع که در دل نظام های اقتصادی جهان شکل گرفته و بسیاری از سرمایه داران و شرکت های بزرگ و سیاستمداران را در شرق و غرب عالم آلوده ساخته، مطرح می سازد. مالکیتی که از راه دزدی حاصل شده و این تبهکاران دزدی را به سرمایه بدل کرده اند و به مدد قدرت این سرمایه بر فرهنگ ، سیاست، اقتصاد و حیات اجتماعی عصر جدید تاثیر می گذارند. 
ویژگیهای اصلی جامعه شبکه ای که در آغاز هزاره سوم علایم آن در گوشه و کنار زمین به چشم می خورد به اجمال عبارتند از:
1-    اقتصاد اطلاعاتی(Informational economy)در آن بهره وری و رقابت میان شرکت ها و بنگاههای تجاری، مناطق و حوزه های اقتصادی و کشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تکنولوژی لازم برای پردازش این اطلاعات، از جمله تکنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژی متکی شده است. 
2-    اقتصاد جهانی (Global economy ) ، که نمی باید آنرا با اقتصاد جهان (World economy) یکسان پنداشت. دومی به معنای انحاء مبادلات تجاری در سطح جهان، قرنها ست که در جریان است و امری نوظهور به شمار نمی آید. در حالی که اقتصاد جهانی در مقام یک واقعیت اجتماعی نو در درونی ترین هسته های شکل دهنده خود در برگیرنده فعالیتهای استراتژیک مسلطی است که قادرند در مقام یک واحد به هم پیوسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و مقیاس سیاره ای در زمان واقعی به مورد اجرا در آورند. 
3-    فعالیتهای اقتصادی شبکه ای.  این فعالیتها نوع تازه ای از سازمان و تشکیلات است که مشخصه فعالیت اقتصادی جهانی به شمار می آید. از نمونه های موجود این نوع شبکه می توان به شرکتهای چند ملیتی ، اتحادیه های استراتژیک میان موسسات بزرگ و .. اشاره کرد.
4-    تحول در نحوه انجام کار و در ساختار اشتغال . روابط کاری که در گذشته در ساختارهای گسترده صنعتی یا اداری میان کارگر و کارفرما یا رئیس و مرئوس برقرار بود، اکنون جای خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده های با حجم کوچکتر از حیث شمار افراد تحت اشتغال داده است. 
5-     ظهور قطبهای متقابل. فرایند جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیتهای اقتصادی موجب قوت بخشیدن به تلاشهای فردی و تضعیف نهاد های اجتماعی، نظیر اتحادیه های کارگری و یا دولت رفاه می شود. 
6-    فرهنگ واقعیت مجازی. فرهنگ عصر اطلاعات در چارچوب انتقال نمادها به واسطه های الکترونیک شکل می گیرد. 
7-    سیاست بر بال رسانه ها. در فضای مسلط فرهنگ متکی به واقعیت مجازی، بازیگران سیاسی به منظور بقا و حضور در صحنه و تاثیر گذاری بر روند تحولات ناگزیرند از رسانه های حامل نمادهای الکترونیک و به خصوص تلویزیون به صورت تمام عیار بهره برداری کنند.. 
8-    زمان بی زمان و فضای جریانها . در جامعه شبکه ای زمان و مکان معانی تازه ای پیدا کرده اند که با معنی سنتی آن در جوامع ما قبل مدرن و یا حتی صنعتی تفاوت بارز دارد. انتقال آنی اطلاعات، داده ها و سرمایه ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف عملا فواصل زمانی را از میان برداشته است. مکان نیز به نوبه خود با مفهوم دسترسی یا عدم دسترسی به اطلاعات و ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پیدا کرده است و به این اعتبار "حضور در مکان " معنای تازه ای به خود گرفته که می تواند تعیین کننده ارتباط و اتصال شخص به جامعه شبکه ای و یا طرد و حذف او از این مکان فراگیر ودر عین حال انحصاری به شمار می آید. 
جامعه شبکه ای با مشخصه هایی که برای آن برشمرده شد در ساختار و کارکردهای غالب خود حول شبکه ها و جریانهایی شکل گرفته که نمود ظاهر آن "کاپیتالیستی (سرمایه داری ) " است، اما این نوع سرمایه دای جدید به کلی با آنچه در عصر تمدن صنعتی ظهور یافته بود، تفاوت دارد. 
زندگی روزمره در کلبه الکترونیکی:پایان کار شهر؟؟
آینده شناسان غالبا پیش بینی می کنند وقتی ضرورت کارکردی شهر ها از بین برود، شهر نیز از میان خواهد رفت یا دست کم به صورتی که امروزه می شناسیم وجود نخواهد داشت. افزایش شدید کار از راه دور رایج ترین فرضیه در باره تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر شهرها و تنها امیدی است که پیش از تسلیم در برابر گریز ناپذیری ابر راه بندان ترافیکی برای برنامه ریزان حمل و نقل جهان شهری باقی مانده است. 
داده های پراکنده ظاهرا نشان می دهد که در این مورد، مشکلات حمل و نقل به جای بهتر شدن، شدت خواهد گرفت. چرا که افزایش فعالیت و تراکم زمانی که توسط سازمان شبکه ای جدید امکان پذیر گشته است، به معنای تراکم بیشتر بازارها در برخی مناطق و تحرک فیزیکی بیشتر برای نیروی کاری است که قبلا در طول ساعات کار باید در محل کار خود حضور می یافتند. در مورد کلانشهر های جدید آسیا که به سرعت در حال بزرگتر شدن هستند،ورود به عصر اطلاعات با ایجاد بدترین راه بندانها در تاریخ همراه بوده است. خرید از راه دور هم همچون دیگر فعالیتهای شبکه ای زندگی روزمره، مکمل مناطق تجاری است، نه جایگزین آنها. جالب است که به رغم استفاده گسترده از کامپیوتر در کلاسهای درس در کشورهای پیشرفته، مدارس و دانشگاه ها نهادهایی هستند که کمترین تاثیر را از منطق مجازی نهفته در تکنولوژی اطلاعات پذیرفته اند. ولی بعید است این نهادها در فضای مجازی ناپدید شوند.
تعامل میان تکنولوژی نوین اطلاعاتی و فرایند های کنونی تغییر اجتماعی، تاثیر شگرفی بر شهر هاو فضاها دارد. از سویی، نقشه شهر از نظر مکانی دگرگونی به سزایی یافته است. ولی این دگرگونی ، از الگویی واحد و جهانی تبعیت نمی کند. بلکه بسته به ویژگیهای بافتهای تاریخی، سرزمینی و نهادی تنوع چشمگیری را نشان می دهد. 
دگرگونی شکل شهری : شهر اطلاعاتی -
عصر اطلاعات شکل جدیدی از شهر را ایجاد کرده است که شهر اطلاعاتی نام دارد. به نظر کاستلز شهر اطلاعاتی نه یک شکل بلکه یک فرایند است؛ فرایندی که سلطه ساختاری فضای جریانها ویژگی آن است. 
شهر سازی در هزار سوم : ابر شهرها – اقتصاد نوین جهانی و جامعه اطلاعاتی در حال ظهور به راستی شکل فضایی نوینی دارند که در زمینه های اجتماعی و جغرافیایی مختلفی ایجاد می شود : ابر شهر ها. همه این شهر ها مراکز عمده اقتصاد جهانی نیستند ، ولی این مراکز به صورت آهنربایی برای پسکرانه های خود، یعنی کل کشور یا منطقه ای که در آن قرار دارند، عمل می کنند. ابر شهر ها تنها نمی توان از جنبه وسعت و اندازه شان مورد توجه قرار داد، آنها به لحاظ قدرتی که در جذب مردم به مناطق عمده جهان دارند نیز حائز اهمیت هستند. 
آنچه بیش از هر چیز درباره ابرشهر ها اهمیت دارد این است که ، از بیرون به شبکه های جهانی و دیگر بخش های کشورهای خود متصل اند و از درون نیز ارتباط جمعیت های محلی را، که از نظر کارکردی غیر ضروری هستند و یا نظم جامعه را بر هم می زنند، قطع می کنند. این ویژگی بارز ارتباط جهانی و قطع ارتباط محلی است که ابر شهر ها را به ریخت شهری جدیدی تبدیل می کند. از این رو به رغم همه مشکلات اجتماعی ، شهری و زیست محیطی، ابر شهر ها همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. و سرنوشت اقتصادی کشورهایی که این مناطق را در خود جای داده اند، به عملکرد ابر شهر ها بستگی دارد. زیرا اولا که این مناطق مراکز نوآوری فرهنگی و سیاسی هستند و ثانیا نقطه اتصال همه شبکه های جهانی هستند. اینترنت نمی تواند ابر شهر ها را نادیده بگیرد، چون به مخابرات و کاربران تسهیلات مخابراتی مستقر در این مناطق نیازمند است.
معماری آخر زمان 
به نظر کاستلز در سرتاسر تاریخ، معماری بازی ناموفق جامعه و تجلی گرایشهای عمیقتری در جامعه بوده است که امکان بیان آشکار آنها وجود نداشته است. با این حال، آنقدر قدرت داشتند که بتوان آنها را در سنگ، بتن، فولاد و شیشه و در ادراک بصری انسانها تجسم بخشید، که باید در چنین فرم هایی سکنی می گزیدند، معامله می کردند یا به نیایش مشغول می شدند. 
بدون شک هیچ تفسیر ساده و دقیقی از تجلی هندسی ارزشهای اجتماعی وجود ندارد. . ولی همانطور که پژوهشهای دانشمندان و تحلیل گران نشان داده است ، و همانطور که از آثارمعماری بر می آید ، همواره بین آنچه جامعه گفته و آنچه معماران در پی آن بوده اند، پیوندی محکم و نیمه خودآگاه وجود داشته است. ولی امروزه دیگر اوضاع اینگونه نیست. فرضیه کاستلز این است که با آمدن فضای جریانها، رابطه معنا دار معماری و جامعه مبهم شده است.
معماری ای که با بالاترین بار معنایی همراه است، آن هم در جوامعی که بیش از هر جامعه دیگری از منطق فضای جریانها شکل گرفته اند، معادل چیزی است که کاستلز آنرا "معماری برهنگی" نامیده است؛ یعنی معماری ای که شکلهای آن به حدی خنثی و ناب و خالص است که تظاهر به گفتن هیچ چیز نمیکنند. و با این سکوت، تجربه را رویاروی خلوت فضای جریانها قرار می دهد. پیام این معماری سکوت است. مثل فرودگاه جدید بارسلون، رم کولهاس – مرکز کنوانسیون لیل گراند پالاز ، دفتر دی ای شاو و شرکا -استیون هال. 
نتیجه گیری : خوش بینی هایی برای آینده: 
1-    تکمیل شاهراه اطلاعاتی جهانی و ارتباط تلفنی موبایل و قدرت کامپیوتر
2-    شکوفایی کامل انقلاب ژنتیک
3-    بلوغ اقتصاد اطلاعاتی و رواج و کاربرد مناسب تکنولوژی اطلاعات
4-    کار فکری جایگزین تلاش بدنی 
5-    اقتصاد جهانی به بهره گیری از افزایش بنیادین قدرت ارتباطات 
6-    اقتصاد جنایی جهانی از ویژگیهای قرن 21
7-    دولت – ملت ها به بقای خود ادامه می دهند ، اما استقلال آنها این چنین نخواهد بود. 
8-    مجموعه ای از نهادهای چندسویه که از طریق شبکه به هم متصلند، بر اقتصاد جهانی حکومت خواهند کرد.
9-    دولت ها از بین نمی روند ، بلکه در عصر اطلاعات فقط کوچک می شوند.
10-    مردم نیز به نحو فزاینده ای از سرسراهای قدرت دور شده و خواهند شد و از نهادهای در حال فرو ریختن جامعه مدنی ناراضی خواهند بود. 
11-    مردم در کار و زندگی خود منفرد خواهند شد،معنای خود را بر اساس تجربه خواهند ساخت و خانواده خود را که در این اقیانوس مواج جریانهای ناشناخته تنها مامن آنهاست ، بازسازی خواهند کرد. 
چه باید کرد؟ در قرن 20 فیلسوفان کوشش می کردند تا جهان را تغییر دهند، در قرن 21 زمان آن فرا رسیده که آنان جهان را به گونه ای متفاوت تفسیر کنند. 
نتیجه: قرن 21 ، قرن تاریکی نخواهد بود. نعماتی را نیز که شگفت انگیز ترین انقلاب تکنولوژیک تاریخ به اکثرمردم نوید داده است، به آنان ارزانی نخواهد داشت. چه بسا ویژگی آن سردر گمی آگاهانه باشد. 
وعده عصر اطلاعات، آزاد سازی ظرفیت تولیدی بی سابقه توسط قدرت ذهن است. " من می اندیشم ، پس من تولید می کنم ."
مهمترین تالیفات مانوئل کاستلز : کاستلز بیش از 20 جلد کتاب تالیف کرده و مقالات زیادی در مجلات معتبر دنیا ازاو چاپ شده است.
 
منابع :
1- عصر اطلاعات : اقتصاد، جامعه و فرهنگ – ظهور جامعه شبکه ای–جلد 1-کاستلز، مانوئل- مترجم احد علیقلیان و همکاران –1380- چاپ اول– تهران- انتشارات طرح نو
2- عصر اطلاعات : اقتصاد، جامعه و فرهنگ – قدرت هویت – جلد 2- کاستلز، مانوئل- مترجم حسن چاوشیان – 1380- چاپ اول –تهران- انتشارات طرح نو
3- عصر اطلاعات : اقتصاد، جامعه و فرهنگ – پایان هزاره – جلد3 - کاستلز، مانوئل- مترجم احد علیقلیان و همکاران – 1380- چاپ اول –تهران- انتشارات طرح نو
4- گفت و گوهایی با مانوئل کاستلز –مارتین اینس- مترجم حسن چاوشیان و همکاران – 1384- تهران – نشر نی
        5- http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con1.html
6-http://conversationswithhistory.typepad.com/conversations_with_histor/
7-http://www.manuelcastells.info/en/
8-http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication/CastellsM.aspx
9-http://annenberg.usc.edu/images/faculty/facpdfs/Castells-GMC-Interview.pdf
10-http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/bio_detail/manuel_castells
11-http://sociology.berkeley.edu/faculty/castells/
12-http://www.culturewars.org.uk/2004-01/castells.htm
13-http://annenberg.usc.edu/images/pdfs/castells_review_thes.pdf
        14-http://sociology.berkeley.edu/faculty/castells/trilogy_reviews.html


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ،سیر اندیشه های ,مانوئل کاستلز، پاورپوینت ,مانوئل کاستلز,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود ،سیر اندیشه های و بیوگرافی ابنزرد هاوارد، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های اتین کابو، پاورپوینت
دانلود ،سیر اندیشه های شهرسازی رم کولهاس ، جهانی شدن، پاورپوینت
دانلود سیر اندیشه های مانوئل کاستلز،پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود ،سیر اندیشه های مانوئل کاستلز، پاورپوینت,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۰۸ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp

فهرست مطالب: دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp

تاریخ ایجاد 05/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 214 kb  تعدادمشاهده  3


پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , پروژه تری دی ,اسکچاپ طرح , حوض گرد , طبقاتی آب, , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح داخلی آشپزخانه اوپن, skp
دانلود ,طرح تری دی اسکچاپ کبینت زیر تلویزیون و مانیتور, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح هتل گردشگری, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ سایبان پارکینگی سولار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ حوض آب مستطیل با فواره, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه رقص باله, skp
دانلود ,فایل آبجکت اسکچاپ پرسوناژ - انسان ،کودک ،زن مرد, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ سایبان ماشین با پرگولا, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح کانکس فروش بستنی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی سبز, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری8, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری7, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ داخلی سرویس با تجهیزات, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ داخلی آشپزخانه با تجهیزات1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ایستگاه اتوبوس, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری2,

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب,skp,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۸:۰۲ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, sk

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی, skp

تاریخ ایجاد 05/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: فایل طبق تصویر نمونه   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  3


پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی - خانه طراحی مدرن با مواد سنتی از انواع مختلف رنگ سنگ. اتاق خواب اصلی با بالکن خصوصی اتاق زیر با مبل بزرگ؛ تلویزیون؛ آشپزخانه آمریکایی دو حمام؛ سه اتاق خواب با استخر بالکن.

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه تری دی ,اسکچاپ طراحی خانه , مدرن با , مواد سنتی, , skp,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح داخلی آشپزخانه اوپن, skp
دانلود ,طرح تری دی اسکچاپ کبینت زیر تلویزیون و مانیتور, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح هتل گردشگری, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ سایبان پارکینگی سولار, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ حوض آب مستطیل با فواره, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح حوض گرد طبقاتی آب, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی بلند مرتبه, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه رقص باله, skp
دانلود ,فایل آبجکت اسکچاپ پرسوناژ - انسان ،کودک ،زن مرد, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ساختمان اداری مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ سایبان ماشین با پرگولا, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح کانکس فروش بستنی, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح مجتمع مسکونی سبز, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری8, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح ویلای مینیمال مدرن, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری7, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ داخلی سرویس با تجهیزات, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ داخلی آشپزخانه با تجهیزات1, skp
دانلود , پروژه تری دی اسکچاپ طرح ایستگاه اتوبوس, skp
دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ طرح خانه ویلایی لاکچری2,

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ طراحی خانه مدرن با مواد سنتی,sk,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۷:۵۸ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود , پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری1,dwg

فهرست مطالب: دانلود , پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری1,dwg

تاریخ ایجاد 05/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 7118 kb  تعدادمشاهده  4


پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری

توضیحات:
پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری - نقشه های این مجتمع فرهنگی هنری دارای پلان معماری و مقاطع همراه مبلمان فضاها و... میباشد - طراحی و معماری مجتمع فرهنگی هنری طبق نمونه تصویر ارایه شده می باشد شامل فایل اتوکد که همه در تصویر دیده می شود- با توجه به استانداردهای طراحی این مجتمع فرهنگی هنری یک نمونه جالب و بین المللی کاملا اجرایی در نوع خود می باشد که بسیار مفید برای طراحی نمونه های مشابه یا طرح های دانشجویی می باشد - همچنین این پروژه مجتمع فرهنگی هنری دارای نامگذاری و نوشته ها بصورت غیر فارسی است که توسط گوگل ترانسلیت قابل ترجمه است که امید است این پروژه در راستای کارهای علمی شما مثمر ثمر باشد

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود , , پروژه اتوکد , طراحی مجتمع ,فرهنگی هنری1 ,dwg,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه اتوکد رایگان طراحی مجتمع فرهنگی هنری,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری مدرن,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی معماری مرکز فرهنگی تاریخی,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی و معماری مرکز فرهنگی و هنری,dwg
دانلود ,نقشه های اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری,dwg
پروژه اتوکد طراحی نقشه های فرهنگسرا + محوطه سازی
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مرکز و مجتمع فرهنگی هنری,dwg
پروژه اتوکد طراحی فرهنگسرا همراه با رندر و مطالعات
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مرکز تفریحی محله,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی مرکز تفریحی شهر,dwg
دانلود ,اتوکدمرکزنقاشی های معماری در شیب,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی و معماری مرکز فرهنگی محله,dwg
پروژه اتوکد طراحی فرهنگسرا همراه با رندر تریدی مکس
دانلود , پلان اتوکد طراحی مجتمع فر هنگی هنری تفریحی,dwg
دانلود ,پلانهای اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی مذهبی,dwg
دانلود , پروژه اتوکد طراحی سالن فرهنگی هنری عمومی شهر,dwg
دانلود ,پلانهای اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی خارجی,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی ساختمان چند منظوره فرهنگی تجاری,dwg
دانلود ,اتوکد مرکز فرهنگی قرار گرفته روی شیب,dwg
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری تفریحی2,dwg

برچسب‌ها: دانلود,پروژه اتوکد طراحی مجتمع فرهنگی هنری1,dwg,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۷:۵۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ اسپایدر بازی پارک کودکان,DWG

فهرست مطالب: دانلود ,پروژه تری دی اسکچاپ اسپایدر بازی پارک کودکان,DWG

تاریخ ایجاد 05/09/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1 فایل اتوکد طبق تصویر نمونه   قیمت: 3500 تومان   حجم فایل: 3331 kb  تعدادمشاهده  4


پروژه تری دی اسکچاپ اسپایدر بازی پارک کودکان

توضیحات:
پروژه تری دی اسکچاپ اسپایدر بازی پارک کودکان

توجه : کاربر گرامی شما می توانيد با افزودن اين محصول و پرداخت آنلاین بلافاصله فایل را با مشخصات مندرج و طبق تصوير نمونه دانلود بفرماييد يا با عضويت در سايت و خريد اشتراک بصورت حجمی اين نقشه (با کلیک بر روی عکس) و هزاران نقشه و فايل ديگر به اشتراک گذاشته شده را بصورت حجمی دانلود نماييد .با سپاس


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود ,پروژه تری دی ,اسکچاپ اسپایدر , بازی پارک کودکان ,DWG,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , پروژه اتوکد طراحی پارک بهمراه جزییات و کد محوطه,DWG
دانلود , پروژه اتوکد طرح اجرایی پارک ,DWG
دانلود , پلانهای اتوکد طراحی و معماری پارک محله ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی معماری پارک تفریحی ورزشی,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی معماری پارک تفریحی ورزشی ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد اجرایی طراحی پارک سالمندان,DWG
دانلود ,پلان اتوکد طرح کودکستان ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی معماری پارک کوچک شهری ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد تری دی طرح پارک در ناحیه شیبدار ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی و معماری پارک بازی کودکان,DWG
دانلود ,پلان اتوکد طرح معماری پارک آبی ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی پارک شهری حاشیه رودخانه ,DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی پارک بازی کودکان, DWG
دانلود , پروژه اتوکد طراحی پارک عمومی شهر بهمراه دتایل, DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی پارک پلازای تفریحی شهر , DWG
دانلود ,پروژه اتوکد طراحی پارک پلازای تفریحی شهری- DWG
دانلود ,تری دی اتوکد طراحی پارک شهری2- DWG
دانلود , تری دی اتوکد طراحی پارک شهری - DWG
دانلود ,پلان و مقطع اتوکد پارک کوچک شهری- DWG
دانلود , نقشه پارک- DWG

برچسب‌ها: دانلود,پروژه تری دی اسکچاپ اسپایدر بازی پارک کودکان,DWG,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ساعت ۰۷:۵۲ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)